Sverige - Svenska Change

Sekretesspolicy

Sekretesspolicy

Det Europiska generaldirektivet angående datasäkerhet (GDPR) träder i kraft den 25e Maj 2018. Detta är ett perfekt tillfälle för Schréder att bekräfta sitt åtagande till att respektera och skydda den personliga information som vi använder oss av i vår affärsverksamhet. Schréder har alltid tagit stor hänsyn till din integritet

Den Europeiska sekretesspolicyn beskriver vem som är ansvarig för den personliga information som du kommunicerar med oss, vilken personlig information som vi samlar in från dig, hur vi använder oss av sådan personlig information, vem vi kan delge den till samt dina rättigheter och val i relation till din personliga information.

I denna sekretesspolicy hänvisar vi till “personlig information”, ”personuppgifter”, ”personlig data” eller ”data”. Vi använder dessa termer för att förklara information som handlar om dig och som identifierar dig som person eller gör dig identifierbar, oavsett om denna information är uppsamlad online eller genom kontakt med våra anställda.

1. Vem ansvarar för den personliga informationen som vi samlar in?

Dataskyddslagen säger att Schréder SA, Rue de Lusambo 67, 1190 Brussels (Belgium) eller Schréder Nordic AB, Råsundavägen 20B, 169 67 Solna ansvarar för den information som vi samlar in och använder oss av i position av datakontrollant för att driva vår verksamhet. Detta beror på att Schréder SA eller Schréder Nordic AB bestämmer syftet till varför din data samlas in och används. I vissa omständigheter är Schréder SA eller Schréder Nordic AB även databehandlare, vilket innebär att vi behandlar data åt dig under dina instruktioner. Oavsett om vi är datakontrollant eller databehandlare följer vi alltid våra åtaganden under GDPR.

2. Hur samlar vi in din personliga data?

Beroende på vem du är, kund, leverantör eller annan affärspartner, så samverkar vi med dig på många olika sätt. Dina personliga uppgifter samlas normalt in direkt av våra olika avdelningar när vi uträttar affärer med varandra (eller med det företag du representerar), när du ber om information om våra produkter och tjänster, när du gör beställningar hos oss, när du tillhandahåller produkter eller tjänster till oss, när vi vill sätta upp ett partnerskap med dig, när du deltar i våra evenemang eller utbildningar osv. Personlig information ges också frivilligt av dig , till exempel när du använder funktionen ”kontakta oss” på vår hemsida eller när du på annat sätt kommunicerar med oss, exempelvis via e-post eller våra sociala mediesidor, när du registrerar dig hos någon av våra plattformar, när du besöker våra utställningar, när du prenumererar på våra nyhetsbrev osv.

3. VIlken personlig information behandlar vi åt dig?

De personuppgifter vi samlar in består I huvudsak av:

 • Ditt namn och efternamn;
 • Arbetsrelaterade kontaktuppgifter (titel, telefon, e-mail, företagsadress);
 • Inloggningsdetaljer (när du registrerar dig på någon av våra plattformar);
 • Vilket typ av företag du jobbar på (kommun, entreprenör, arkitekt, osv.);
 • Vilken typ av projekt du är intresserad av;
 • Kommentarer eller ljudinspelningar som du lämnar på våra plattformar.

Schréder samlar också in viss information automatiskt när du använder vår hemsida, exempelvis :

 • IP-adresser och domännamn för besökare;
 • Webbläsare och plattformstyp;
 • Sidans historik;
 • Din plats och annan användningsinformation om din användning av hemsidan.

Vi samlar in ovan infomation för administrativa ändamål, till exempel för att analysera data för trender och statistik. Vi använder informationen som vi får för att förbättra tjänster, utveckla nya produkter som kan vara av intresse för dig. Dessa data används också för att anpassa innehållet på vår webbplats och ge en bättre upplevelse för användaren.

Vi kan också samla in personuppgifter från arbetsansökningar (t.ex. ditt CV, själva ansökningsformuläret och brevet).

När vi skickar e-post till våra registrerade kunder kan vi spåra vem som öppnade e-postmeddelandena och vem som klickade på någon av hyperlänkarna. Vi gör detta för att mäta resultatet av våra e-postkampanjer och förbättra våra erbjudanden. Du kan "välja bort" sådan kommunikation om du föredrar att inte ta emot den i framtiden genom att använda "unsubscribe" i kommunikationsprogrammet själv.

Om du tillhandahåller personuppgifter som är relaterade till en tredje part till oss, bekräftar du att du har samtycke från tredje part att dela sådan personlig information med oss (eller annan laglig grund, beroende på vad som är fallet) och att du har gjort Informationen i denna sekretesspolicy tillgänglig för tredje part.

4. I vilket syfte använder vi din personliga data?

Schréder kan samla in personuppgifter för följande ändamål:

 • För att ingå och genomföra kontrakt med dig;
 • För att skicka information som du har bett om eller som kan vara av intresse för dig baserat på dina önskemål;
 • För att bjuda in till träningssessioner eller andra evenemang;
 • För att kommunicera med dig och svara på frågor som du ställt;
 • För att aktivera och hantera de onlinekonton som du har registrerat dig på;
 • För att bearbeta de betalningar för de produkter du köpt;
 • För att kontinuerligt förbättra våra produkter och tjänster;
 • Och för alla andra ändamål som är direkt relaterade till vårt affärsförhållande, oavsett om du är kund, leverantör eller annan affärspartner.

Varje gång vi samlar in personuppgifter från dig informerar vi dig om det specifika syftet för att ge full insyn om vad vi gör med dina personuppgifter. Enligt principen om "begränsning av ändamål" enligt GDPR kommer vi inte att behandla dina uppgifter för ett ändamål som inte är relaterat till det syfte för vilket uppgifterna ursprungligen samlades in.

5. Rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter

I enlighet med GDPR är de huvudsakliga skälen till varför vi behandlar dina personuppgifter:

 • Vi måste hedra ett kontrakt vi har med dig (eller med det företag du representerar) eller vi måste förbereda ett kontrakt.;
 • Vi har en laglig skyldighet att behandla de uppgifter vi samlar in från dig;
 • Vi har ett legitimt intresse att behandla dina personuppgifter;
 • Vi har fått ditt uttryckliga och specifika samtycke..
 • Vi informerar dig om denna lagliga grund varje gång vi samlar in uppgifterna om dig.

6. Vem delar vi dina personuppgifter med?

Vi kan kommunicera dina personuppgifter till andra företag inom Schréder för att kunna genomföra det avtal vi har ingått med dig eller samla in information eller dokumentation som du har begärt av oss. Vi kan också dela din information med tjänsteleverantörer, entreprenörer och underleverantörer som stöder vår verksamhet för att hjälpa oss att tillhandahålla de bästa produkterna och tjänsterna, organisera evenemang etc. Vi kan till exempel använda en tjänsteleverantör för att behandla betalningsinformation, tillhandahålla analys eller använda programvara från tredje part för att hantera vårt CRM-system. När vi använder externa tjänsteleverantörer tillhandahåller vi begränsad tillgång till din information så att en sådan tjänsteleverantör kan utföra sin uppgift. Dessa tjänsteleverantörer är förbjudna att använda din personliga information i något annat syfte än att tillhandahålla detta hjälpmedel och är avtalsbundna till att skydda personuppgifter som Schréder har uppgivit, samt följa de allmänna sekretessprinciperna som beskrivs i denna sekretesspolicy.

Schréder förbehåller sig också rätten att avslöja och / eller överföra personlig information till tredje part om Schréder har anledning att tro att det är nödvändigt att avslöja personuppgifter för att identifiera, kontakta eller väcka talan mot någon som kan skada eller störa (antingen avsiktligt eller oavsiktligt) vår rättighet eller egendom. Dessutom kan Schréder avslöja personuppgifter som svar på domstolsbeslut eller när vi trovärdigt tror att en lag, regelverk kräver det - eller tillåter oss att göra det - eller att svara på en nödsituation.

Om du väljer att inte delge Schréder med din personliga information, kan du fortfarande ta del av det mesta av Schréders webbplatsinnehåll. Du kan dock inte få tillgång till vissa alternativ, erbjudanden, tjänster och du kan eventuellt inte utnyttja vissa förmåner.

7. Hur skyddar vi din personliga data?

Beroende på datans innehåll, sammanhanget och syftet med bearbetningen samt risken för inverkan på fysiska personers integritet åtar sig Schréder att vidta alla tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa lämplig säkerhet för personuppgifterna, inklusive skydd mot otillåten eller olaglig behandling och mot oavsiktlig förlust, förstörelse eller skada.

8. Dina rättiigheter

Du har ett stort antal rättigheter i förhållande till de personuppgifter vi behandlar om dig.
Du har rätt att få en kopia av de personuppgifter vi har om dig.
Du har rätt att be oss att korrigera din personliga information om den är felaktig eller ofullständig.
Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas under vissa omständigheter.
Du har rätt att invända mot användandet av din personliga information under vissa omständigheter (till exempel för direkt marknadsföring).
Du har rätt att återkalla ditt samtycke när som helst då vi åberopar ditt samtycke till att behandla dina personuppgifter och du har också rätt att lämna ett klagomål till den berörda dataskyddsmyndigheten när du tycker att vi inte har behandlat din personliga information i enlighet med lagen om uppgiftsskydd.
Du kommer också att få en opt-out-möjlighet (unsubscribe) i våra kommersiella meddelanden till dig.


9. Hur länge behåller vi dina personuppgifter?

Vi kommer att behålla dina personuppgifter så länge vi behöver det för att utföra våra avtalsförpliktelser med dig som (potentiell) kund, leverantör eller annan affärspartner.

10. Tillägg

Vi kommer att behöva ändra denna policy vid flera tillfällen för att se till att den håller sig uppdaterad med de senaste lagkraven och eventuella ändringar i vår sekretesspolicy. När vi ändrar policyn kommer vi att meddela dig om sådana ändringar när det behövs. En kopia av den senaste versionen av denna policy kommer alltid att finnas tillgänglig på den här sidan.

11. Kontakt

Om du vill utöva din rättighet eller om du har eventuella frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du skicka ett mail till följande e-postadress: privacy@schreder.com

Skriv ut denna sida

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com