România - Romanian Schimbare

Privacy Policy

Privacy Policy

Regulamentul General Privind Protecția Datelor (GDPR) a intrat în vigoare la 25 mai 2018. Această este ocazia perfectă pentru ca Grupul Schréder să își reafirme angajamentul de a respecta și de a proteja informațiile dumneavoastră cu caracter personal, pe care le prelucrăm pe parcursul activitătii noastre. Dintotdeauna, Schréder a acordat importanță deosebită activității dumneavoastră.

Acest document explică responsabilizarea față de informațiile cu caracter personal pe care ni le comunicați, tipul de informații cu caracter personal pe care le colectăm de la dumneavoastră, modul în care vom folosi sau prelucra aceste informații cu caracter personal, cui le putem divulga, precum și drepturile și opțiunile dumneavoastră, în legătură cu aceste informații cu caracter personal.

În acest document, prin „date cu caracter personal” sau „date”, ne referim la „informațiile cu caracter personal”. Folosim acești termeni pentru a descrie informații despre dumneavoastră, care vă identifică sau care vă fac identificabil ca persoană, indiferent dacă aceste informații au fost colectate online sau prin contacte directe ale angajaților companiei.1. Cine este responsabil de informațiile cu caracter personal pe care le colectăm?

În acord cu legea privind protecția datelor, Schréder SA, cu sediul în Belgia, Rue de Lusambo 67, 1190 Bruxelles-și, după caz, oricare dintre societățile care fac parte din Grupul Schréder-este operatorul de date în ceea ce privește informațiile cu caracter personal pe care le colectăm și le folosim, pe parcursul activității noastre. Acest lucru se datorează faptului că Schréder SA sau societățile care fac parte din Grupul Schréder stabilesc scopul în care datele dumneavoastră cu caracter personal sunt folosite, precum și modul de prelucrare al acestora. Ocazional, Schréder SA sau oricare dintre societățile care fac parte din Grupul Schréder se pot ocupa și de prelucrarea acestor date (de exemplu, atunci când datele cu caracter personal sunt prelucrate în numele dumneavoastră și conform instrucțiunilor dumneavoastră). Indiferent dacă suntem operator de date sau responsabili cu prelucrarea acestora, întotdeauna ne respectăm obligațiile care decurg din GDPR.


2. Cum colectăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal?

În funcție de cine sunteți dumneavoastră, în relația cu noi-client, furnizor sau altfel de partener de afaceri, interactionăm cu dumneavoastră pe diferite căi. De obicei, datele dumneavoastră cu caracter personal sunt colectate în mod direct de către departamentele noastre, atunci când desfăsuram activități economice împreună cu dumneavoastră sau cu compania pe care o reprezentați, când solicitați informații despre produsele și serviciile noastre, când ne plasați comenzi, când ne oferiți produse sau servicii, când dorim să stabilim un parteneriat cu dumneavoastră, când participați la sesiunile noastre de instruire sau la evenimente etc.

De asemenea, informațiile cu caracter personal sunt oferite în mod voluntar de dumneavoastră, de exemplu, atunci când utilizați formularul de contact de pe website-ul nostru sau când comunicați cu noi în alt mod, cum ar fi: prin e-mail, prin intermediul paginilor noastre de pe rețelele de socializare, prin înregistrarea pe una dintre platformele noastre, prin vizitarea expozițiilor noastre, prin abonarea la newsletter-ul nostru etc.


3. Care sunt informațiile dumneavoastră cu caracter personal pe care le prelucram?

Datele cu caracter personal pe care le colectăm constau, în principal, din:

 • numele și prenumele dumneavoastră; 
 • detalii de contact profesionale (funcție, număr de telefon, adresă de e-mail, adresă de serviciu);
 • detalii de conectare (când vă înregistrați pe una dintre platformele noastre); 
 • angajatorul dumneavoastră (autoritate municipală, antreprenor, birou de arhitectură etc.); 
 • tipul de proiecte care sunt de interes pentru dumneavoastră;
 • comentarii sau înregistrări audio, pe care le încărcați pe platformele noastre.


De asemenea, Schréder colectează în mod automat anumite informații, atunci când utilizați website-ul nostru, cum ar fi: 

 • adresele IP și numele domeniilor vizitatorilor;
 • tipul browserului și al platformei;
 • istoricul paginilor vizualizate;
 • localizarea dumneavoastră și alte informații referitoare la utilizarea website-ului, de către dumneavoastră.

Colectăm aceste informații în scopuri care țin de administrarea website-ului, cum ar fi analiza de date, pentru tendințe și statistici. Utilizăm aceste informații pentru a ne imbunătăți serviciile, pentru a dezvolta noi produse și pentru a oferi produse și servicii care ar putea fi de interes pentru dumneavoastră. Aceste date sunt folosite și pentru personalizarea conținutului de pe website-ul nostru, precum și pentru a oferi o experientă mai bună utilizatorilor noștri.

De asemenea, există posibilitatea să colectăm informații cu caracter personal din candidaturile la locuri de muncă (de exemplu, din CV, din formularul de înscriere și din scrisoarea de intenție).

Atunci când trimitem email-uri clienților noștri înregistrați, este posibil să urmărim cine a deschis email-ul și cine a accesat oricare dintre hyperlink-uri. Facem acest lucru pentru a măsura performanța campaniilor noastre de e-mail și pentru a ne imbunătăți ofertele. Puteți renunța la astfel de comunicări, dacă preferați să nu le primiți în viitor, utilizând funcția de dezabonare, existentă chiar în email-ul de informare.

Dacă ne furnizați informații cu caracter personal despre o terță parte, confirmați că aveți consimtămantul respectivei terțe părți de a ne furniza astfel de informații cu caracter personal (sau altă bază legală, după caz) și că ați făcut în așa fel încât informațiile din politica de confidențialitate să fie disponibile pentru terța parte.


4. În ce scop folosim informațiile dumneavoastră cu caracter personal?

Schréder poate colecta informații cu caracter personal în următoarele scopuri:

 • pentru a încheia și executa contracte cu dumneavoastră;
 • pentru a vă trimite informațiile pe care le-ați solicitat sau care ar putea fi de interes, pe bază preferințelor dumneavoastră;
 • pentru a vă invita la sesiuni de formare organizate de Schréder sau la alte evenimente; pentru a comunica cu dumneavoastră și pentru a răspunde la întrebările pe care le-ați adresat;
 • pentru a activa și a gestiona conturile on-line pentru care v-ați înregistrat;
 • pentru a procesa plățile pentru produsele pe care le-ați cumpărat;
 • pentru a ne îmbunătăți permanent produsele și serviciile;
 • și în orice alt scop care este în legătură directă cu relația noastră profesională, indiferent dacă sunteți client, furnizor sau alt partener de afaceri.

De fiecare dată când colectăm date cu caracter personal de la dumneavoastră, vă vom informa despre scopul specific pentru care facem acest lucru, pentru a oferi transparență deplină cu privire la modul în care vă utilizăm datele cu caracter personal. În conformitate cu principiul limitării scopului, sub incidența GDPR, nu vom procesa datele dumneavoastră într-un scop care nu are legătură cu cel pentru care datele au fost inițial colectate.


5. Temeiul legal pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

În conformitate cu GDPR, principalele motive pentru care vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, sunt:

 • faptul că trebuie să onorăm un contract încheiat cu dumneavoastră (sau cu compania pe care o reprezentați) sau faptul că trebuie să pregătim acest contract;
 • faptul că avem obligația legală de a prelucra datele pe care le colectăm de la dumneavoastră;
 • faptul că avem un interes justificat să vă prelucrăm datele cu caracter personal;
 • faptul că am primit consimțămantul dumneavoastră explicit și specific.

Vă vom informa asupra acestui temei legal, de fiecare dată când colectăm date despre dumneavoastră.


6. Cui comunicăm informațiile dumneavoastră cu caracter personal?

Este posibil să comunicăm datele dumneavoastră cu caracter personal către alte societăți din Grupul Schréder, pentru a putea executa contractul pe care l-am încheiat cu dumneavoastră sau pentru a strânge informațiile sau documentele pe care ni le-ați solicitat.
De asemenea, este posibil să comunicăm informații despre dumneavoastră furnizorilor de servicii, antreprenorilor și subcontractanților care ne sprijină activitatea, pentru a ne ajuta să furnizăm cea mai bună variantă de produse și servicii, să organizăm evenimente etc. De exemplu, este posibil să lucrăm cu un anumit furnizor de servicii pentru a procesa informații despre plăți, pentru a primi analize sau pentru a utiliza programe ale terților, în scopul de a ne gestiona sistemul CRM. Atunci când lucrăm cu furnizori de servicii externi, oferim acces limitat la informațiile dumneavoastră, astfel încât acel furnizor de servicii să își poată îndeplini sarcinile în numele nostru. Este interzis ca acești furnizori de servicii să utilizeze informațiile dumneavoastră cu caracter personal în alte scopuri decât cel de a oferi asistență; sunt obligați contractual să protejeze informațiile cu caracter personal comunicate de Schréder și să respecte principiile generale de confidențialitate, descrise în acest document.

De asemenea, Schréder își rezervă dreptul de a dezvălui și/ sau de a transfera informații cu caracter personal unei terțe părți, dacă Schréder are motive să creadă că dezvăluirea de informații cu caracter personal este necesară pentru a identifică, pentru a contacta sau pentru a iniția o acțiune în justiție împotriva cuiva care poate provoca vătămări sau care poate interfera (fie intenționat, fie neintenționat) cu drepturile sau cu proprietatea noastră. În plus, este posibil să divulgam informații cu caracter personal, că răspuns la o hotărare judecătorească sau atunci când considerăm, de bună credință, că o lege, respectiv o reglementare, impune acest lucru - sau ne autorizează să procedăm astfel – precum și atunci când trebuie să răspundem la o situație de urgență.

În cazul în care alegeți să nu furnizați informațiile dumneavoastră cu caracter personal Grupului Schréder, puteți, totuși, să vizitați în continuare cea mai mare parte a conținutului website-ului nostru. Cu toate acestea, este posibil să nu aveți permisiunea de a accesa anumite opțiuni, oferte și servicii și este posibil să nu beneficiați de anumite avantaje oferite de Schréder.


7. Cum vă protejăm datele cu caracter personal?

În funcție de natura datelor, de context și de scopul prelucrării lor, precum și în funcție de riscul de a avea un impact asupra vieții private a persoanelor fizice, Schréder se angajează să adopte toate măsurile tehnice și organizatorice, pentru a asigura o securizare adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale.


8. Drepturile dumneavoastră

Beneficiați de o varietate de drepturi în ceea ce privește datele dumneavoastră cu caracter personal, prelucrate de noi. Aveți dreptul să primiți o copie a datelor cu caracter personal, pe care le deținem despre dumneavoastră. Aveți dreptul să ne solicitați să corectăm informații cu caracter personal despre dumneavoastră, dacă sunt incorecte sau incomplete. Aveți dreptul să solicitați ca informațiile dumneavoastră cu caracter personal să fie șterse, în anumite circumstanțe. Aveți dreptul să vă opuneți utilizării informațiilor dumneavoastră cu caracter personal, în anumite circumstanțe (de exemplu, în scopuri de marketing direct). Aveți dreptul să vă retrageți consimțământul, în orice moment în care ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră pentru a vă prelucra datele cu caracter personal și aveți, de asemenea, dreptul de a depune o plângere la autoritatea care se ocupă cu protecția datelor, atunci când considerați că nu v-am prelucrat informațiile cu caracter personal în conformitate cu legile privind protecția datelor. De asemenea, vi se va oferi opțiunea de a renunța (dezabonare) la mesajele noastre comerciale expediate către dumneavoastră.


9. Cât timp vom păstra informațiile dumneavoastră cu caracter personal?

Vom păstra informațiile dumneavoastră cu caracter personal atâta timp cât avem nevoie de ele pentru a ne îndeplini obligațiile contractuale sau precontractuale față de dumneavoastră, în calitate de (potențial) client, furnizor sau altfel de partener de afaceri.


10. Amendamente

Vom fi nevoiți ca, periodic, să modificăm această politică, pentru a ne asigura de faptul că aceasta își menține conformitatea cu cele mai recente cerințe legale și cu modificările aduse în practicile noastre privind confidențialitatea. Atunci când modificăm politica, este posibil să vă notificăm despre aceste modificări, dacă este necesar. O copie a celei mai recente versiuni a acestei politici va fi întotdeauna disponibilă pe această pagină.


11. Contact

Pentru orice drept pe care doriți să-l exercitați sau pentru orice întrebare pe care o aveți despre modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, puteți trimite un e-mail la următoarea adresă de e-mail: privacy@schreder.com.

Tipărire pagină

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com