Polska - Polish Zmiana

Stadion Narodowy w Warszawie

Schréder Polska dostarczył w I etapie kolumny świetlne typu Tubulus  (201 szt.) do oświetlenia dojść do Stadionu Narodowego w Warszawie oraz jego bezpośredniego otoczenia.

Stadion Narodowy został zaprojektowany przez konsorcjum składające się z polsko-niemieckich firm takich jak: JSK Architekci, GMP International GmbH - który m.in. zaprojektował  Stadion Durban Moses Mabhid  - i Schlaich Bergermann und Partner.

W II etapie zostały oświetlone okolice boiska treningowego, ciągi piesze, parkingi wraz z lądowiskiem dla śmigłowców.

Do realizacji II etapu użyto następujących opraw i słupów: - kolumny świetle TUBULUS Midi i Maxi w ilości: 88 szt. - oprawy HESTIA Midi w ilości: 73 szt. - słupy wg wzoru Schréder typ CONDOR o h=9m w ilości: 62 szt. - oprawy  FALCO w ilości: 6 szt.

Uwaga! Kolumny Tubulus zostały zastąpione przez nowocześniejsze rozwiązania np. SHUFFLE. W razie pytań prosimy o kontakt. 

Drukuj stronę

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com