Polska - Polish Zmiana

Tunel Velser

Wprowadzone rozwiązanie oświetleniowe jako źródło oszczędności oraz komfortu i bezpieczeństwa dla 65 tys. pojazdów przejeżdżających przez tunel każdego dnia

Projekt – Lokalizacja:

Velsertunnel
1851 Velsen-Zuid
Holandia

Produkty

ContiLED

Zastosowania

Tunele

Najstarszy tunel w Holandii został ponownie otwarty 16 stycznia. Zbudowany w 1957 roku Velsertunnel, biegnący pod rzeką Noordzeekanaal, miedzy IJmuiden i Beverwijk, był zamknięty na 9 miesięcy ze względu na rozległe prace remontowe. Uległo poprawie bezpieczeństwo, system wentylacji oraz zainstalowano nowoczesny system monitorowania i zarządzania. 
Aby spełnić nowoczesne standardy bezpieczeństwa w Tunnelwet, Rijkswaterstaat chciał wprowadzić system oświetlenia LED. W pierwotnym zamyśle nowe rozwiązanie miało zapewnić komfort podróżującym oraz przynieść oszczędności w dłuższej perspektywie, zmniejszyć częstotliwość konserwacji i konieczność okresowego zamykania tunelu.
Schréder współpracował z konsorcjum budowlanym Hyacint (partnerstwo między Dura Vermeer, Besix, Spie i Croon), który zarzadzał projektem, mającym na celu opracować idealne rozwiązanie oświetleniowe. OMNIstar został wybrany do oświetlania strefy zewnętrznej, diody FV32 LED przejściowej, zaś wewnętrznej - ContiLED. Powyższe oprawy są tak dostosowane do środowiska tunelu, aby zapewnić wymagany poziom oświetlenia, optymalny komfort wizualny dla kierowców oraz zmniejszyć koszty energii.
Ze współpracy Schréder z Phoenix Contact narodził się inteligentny system sterowania oświetleniem tunelu, który umożliwia przyciemnianie albo nawet wyłącznie instalacji w razie potrzeby.
Rezultatem poczynionych inwestycji jest zadowolenie kierowców oraz obniżenie kosztów energii.

Drukuj stronę Pobierz zdjecie

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com