Polska - Polish Zmiana

Rozkład widmowy promieniowania

Rozkład widmowy promieniowania

Rozkład widmowy jest to zależność określonej cechy ilościowej (najczęściej mocy lub energii) od długości fali. W technice świetlnej podawany często w zakresie widzialnym.
Podawany jest dla scharakteryzowania cech jakościowych źródeł światła.
Na przykład, jak pokazano poniżej, rozkład widmowy lamp sodowych wysokoprężnych charakteryzuje się promieniowaniem  skoncentrowanym w obszarze barw żółto-pomarańczowych, podczas gdy rozkład widmowy lamp metalohalogenkowych charakteryzuje się promieniowaniem rozłożonym w całym zakresie widzialnym, co skutkuje białym światłem.

 

Wysokoprężne lampy sodowe

 

Wysokoprężne lampy metalohalogenkowe

Drukuj stronę

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com