Polska - Polish Zmiana

Luminancja

Luminancja

Luminancja danego punktu powierzchni, w danym kierunku, jest ilorazem elementarnej światłości, jaką cechuje się nieskończenie małe otoczenie punktu w tym kierunku, oraz pola pozornej powierzchni tego otoczenia, widzianego z tego kierunku.
Luminancja jest miarą jaskrawości i charakteryzuje intensywność wrażeń świetlnych. Widzenie obiektów zależy od ich luminancji, a natężenie oświetlenia charakteryzuje jedynie strumień świetlny docierający do tych obiektów.
Luminancję oznacza się symbolem L, a jej jednostką jest kandela na metr kwadratowy (cd/m2).

Luminance
Płaszczyzny posiadające różne właściwości odbiciowe i jednakowe poziomy natężenia oświetlenia, będę posiadać różne luminancje.
Poziom luminancji nawierzchni jezdni jest podstawowym kryterium stosowanym w oświetleniu dróg. Dokładna znajomość właściwości odbiciowych nawierzchni jezdni jest konieczna do właściwego projektowania i oceny oświetlenia drogowego.
Drukuj stronę

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com