Polska - Polish Zmiana

Natężenie oświetlenia

Natężenie oświetlenia

Natężenie oświetlenia w danym punkcie powierzchni jest ilorazem elementarnego strumienia świetlnego padającego na powierzchnię stanowiącą otoczenie danego punktu, oraz jej wartości.
Natężenie oświetlenia oznacza się symbolem E.
Jednostką natężenia oświetlenia jest luks (lx).
Jeden luks jest równoważny jednemu lumenowi na metr kwadratowy (lm/m2).
Natężenie oświetlenia nie zależy od kierunku padania strumienia światła na płaszczyznę.


Przykłady spotykanych w praktyce poziomów natężenia oświetlenia przedstawiono poniżej:

Promieniowanie słoneczne, latem, w południe, w dzień bezchmurny 100 000 lux
Oświetlenie drogowe 5 - 30 lux
Księżyc w pełni, w pogodną noc 0.25 lux

Pomiaru natężenia oświetlenia dokonuje się z wykorzystaniem luksomierzy. Luksomierze wykorzystują ogniwa fotometryczne pokryte szeregiem filtrów korygujących czułość spektralną do krzywej V(λ).

Drukuj stronę

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com