Polska - Polish Zmiana

Poziome natężenie oświetlenia

Poziome natężenie oświetlenia

Dla płaszczyzn poziomych, natężenie oświetlenia w punkcie danej płaszczyzny obliczane jest na podstawie odległości (d) pomiędzy źródłem światła a rozpatrywanym punktem, wyrażonej wysokością (h) umieszczenia źródła nad tą płaszczyzną.

 Na rysunku (po prawej) h = d cos g  lub d = h / cos

Jeśli  Horizontal illuminance  to  Horizontal illuminance

Jest to zależność na poziome natężenie oświetlenia w punkcie.

       Horizontal illuminance

Drukuj stronę

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com