Polska - Polish Zmiana

Jak oświetlać ulice miejskie

Bezpieczeństwo i komfort wizualny

Jak oświetlać ulice miejskie

Wymagania oświetleniowe

Ulice miejski zwykle powinny być oświetlane stosownie do wymagań dla klasy M2 lub M3, zgodnie z publikacją CIE nr 115-2010, uwzględniając ich znaczenie i warunki ruchu.

Klasa M2 Lave = 1.5 cd/m² Uo ³ 0.4 Ul ³ 0.7 TI £ 10% SR ³ 0.5
Klasa M3 Lave = 1.00 cd/m² Uo ³ 0.4 Ul ³ 0.6  TI £ 15% SR ³ 0.5

 

Źródła światła

Ulice miejskie powinny być oświetlane z wykorzystaniem światła białego w celu zapewnienia dobrego oddawania barw i komfortowego otoczenia świetlnego.
Zaleca się zastosowanie lamp metalohalogenkowych wysokoprężnych (z jarznikiem ceramicznym i CosmoWhite) lub źródeł LED o ciepłej barwie światła.
 

Oprawy oświetleniowe

Oprawy stosowane do oświetlenia ulic miejskich powinny charakteryzować się wysokim stopniem ochrony (stopień IP nie niższy od 66*) w celu dobrego utrzymania początkowych parametrów oświetleniowych w czasie.
Gdy oprawy oświetleniowe instalowane są na niskich wysokościach (do 5 m), należy rozważyć wykorzystanie konstrukcji wandaloodpornych, wykorzystujących materiały o dużej wytrzymałości mechanicznej, np. aluminiowa obudowa oraz szklane lub poliwęglanowe osłony ochronne.
Wskazane jest by oprawy posiadały Etykietę Światła Przyjaznego dla Środowiska (Green Light Label), której wymagania określa firma Schréder.


(*)zaleca się oprawy o budowie dwukomorowej wyposażonych w innowacyjny system Sealsafe®
 

Rozmieszczenie opraw

Oprawy powinny być dobrze zaprojektowane, z wykorzystaniem estetycznych materiałów, by mogły współtworzyć harmonię środowiska miejskiego. Z tego samego powodu oprawy należy instalować na możliwie niskich wysokościach (niższych od wysokości przyległych budynków).
Maksymalna wysokość słupów nie powinna przekraczać 8 – 10 m.
W otoczeniu miejskim można stosować naprzemianległe układy rozmieszczenia opraw, w celu lepszego zbalansowania oświetlenia po obu stronach ulicy.
Instalacja oświetleniowa powinna być efektywna energetycznie i charakteryzować się wskaźnikiem SLEEC-L (wskaźnik efektywności energetycznej oparty na kryterium luminancyjnym oświetlenia drogowego) o wartości nie wyższej niż 0.8W/m²/cd/m².
Dokładna znajomość właściwości refleksyjnych nawierzchni chodników ma zasadnicze znaczenie przy efektywności energetycznej oświetlenia drogowego. Charakterystyki refleksyjne można określić na podstawie pomiarów z wykorzystaniem systemu Memphis
How to light an urban street 

Przykłady instalacji oświetleniowych ulic miejskich

Instalacja wykorzystująca oprawy CITEA Midi zawieszone na niskiej wysokości (4.5m) i rozmieszczone w układzie jednostronnym.
W oprawach zastosowano lampy metalohalogenkowe 70W z jarznikiem ceramicznym w celu spełnienia wymagań luminancyjnych dla klasy M3.
Instalacja wykorzystująca oprawy HESTIA rozmieszczone w układzie jednostronnym. Wysokość zawieszenia 8m, zerowe nachylenie opraw.
W oprawach Hestia zastosowano lampy CosmoWhite 90W w celu uzyskania poziomu luminancji 1.5cd/m², odpowiadającego wymaganiom klasy M2.

The Citea lights one of the main streets in the city centre of Leuven

The Hestia provides the required luminance for this busy street in Vienna

Drukuj stronę

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com