Polska - Polish Zmiana

Jak oświetlać ciągi piesze

Bezpieczeństwo, komfort wizualny, nowoczesny design

Jak oświetlać ciągi piesze

Wymagania oświetleniowe

Oświetlenie ciągów pieszych powinno umożliwiać ich użytkownikom dostrzeganie przeszkód lub innych niebezpieczeństw na drodze ich ruchu, jak również poprawne dostrzeganie innych pieszych poruszających się lub znajdujących się w niewielkiej odległości. Spełnienie tych potrzeb wymusza odpowiednie oświetlenie zarówno płaszczyzny horyzontalnej jak i wertykalnej. 
Publikacja CIE nr 115-2010 określa 6 klas oświetleniowych: od P1 do P6. Wybór klasy zależy od znaczenia ciągu pieszych, określonego na podstawie liczby użytkowników i konfiguracji jego otoczenia.
Rozpoznanie twarzy jest zwykle konicznością w przypadku bezpieczeństwa pieszych, tak więc dodatkowe wymagania w postaci minimalnego pionowego natężenia oświetlenia (Ev,min) i minimalnego półcylindrycznego natężenia oświetlenia (Esc,min) powinny także być spełnione.

Zgodnie z publikacją CIE nr 115-2010, oświetlenie powinno realizować wymagania stosowanie do klasy oświetleniowej P tak, jak przedstawiono poniżej. 

 

Klasa P1  Eave = 15 lux  Emin = 3 lux  Ev,min = 5 lux  Esc,min = 3 lux
Klasa P2  Eave = 10 lux  Emin = 2 lux  Ev,min = 3 lux  Esc,min = 2 lux
Klasa P3  Eave = 7.5 lux  Emin = 1.5 lux  Ev,min = 2.5 lux  Esc,min = 1.5 lux
Klasa P4  Eave = 5 lux  Emin = 1 lux  Ev,min = 1.5 lux  Esc,min = 1 lux
Klasa P5  Eave = 3 lux  Emin = 0.6 lux  Ev,min = 1 lux  Esc,min = 0.6 lux
Klasa P6  Eave = 2 lux  Emin = 0.4 lux  Ev,min = 0.6 lux  Esc,min = 0.4 lux

Jednocześnie, bardzo duże znaczenie należy przywiązywać do ograniczania strumienia świetlnego półprzestrzeni górnej, w celu minimalizowania efektu rozświetlania otoczenia i strat energii.

 

Źródła światła

Ciągi piesze wymagają koniecznie zastosowania białego światła w celu zapewnienia dobrego oddawania barw (CRI>=60). Kontrast barwy przy oświetleniu światłem białym powoduje lepszą widoczność u pieszych.
Dodatkowo, wyniki ostatnich badań nad widzeniem mezopowym wskazują przewagę światła białego w zakresie lepszego widzenia peryferyjnego, istotnego przy poruszaniu się pieszych.
Z tego względu zaleca się stosowanie lamp metalohalogenkowych (z jarznikiem ceramicznym i CosmoWhite) lub źródeł LED o białej barwie światła.
 

Oprawy oświetleniowe

Oprawy stosowane do oświetlenia ciągów pieszych powinny charakteryzować się wysokim stopniem ochrony (stopień IP nie niższy od 66) w celu dobrego utrzymania początkowych parametrów oświetleniowych w czasie.
Gdy oprawy oświetleniowe instalowane są na niskich wysokościach (do 5 m), należy rozważyć wykorzystanie konstrukcji wandaloodpornych, wykorzystujących materiały o dużej wytrzymałości mechanicznej, np. aluminiowa obudowa oraz szklane lub poliwęglanowe osłony ochronne.
Wskazane jest by oprawy posiadały Etykietę Światła Przyjaznego dla Środowiska (Green Light Label), której wymagania określa firma Schréder. 
 

Rozmieszczenie opraw

Dużą uwagę należy zwrócić na estetyczny wygląd materiałów stosowanych do opraw i słupów oświetleniowych. Styl i kształt opraw i słupów powinny być spójne z otoczeniem.
Wysokość zawieszenia opraw powinna być stosunkowo niska (co najwyżej taka jak przyległe budynki). Wysokość słupów nie powinna przekraczać 6 – 8 m.
Na następujących zdjęciach przedstawiono typowe instalacje ciągów pieszych.

 

Przykłady instalacji oświetleniowych ciągów pieszych

Instalacja wykorzystująca oprawy THYLIA, lokowane na słupach z dwustronnym zawieszeniem (wysokość zawieszenia: 6,2 m i 4,2 m) pośrodku ciągu pieszych. Lampy metalohalogenkowe z jarznikiem ceramicznym zapewniają białe światło i poziomy natężenia oświetlenia stosowanie do klasy P.The Thylia lights this pedestrian area providing ambiance and visual comfort

Instalacja wykorzystująca oprawy INOA, rozmieszczone wzdłuż bardzo ruchliwego ciągu pieszych przy zbiorniku wodnym. Oprawy wyposażone w lampy metalohalogenkowe o mocy 150W z jarznikiem ceramicznym. Uzyskane tutaj poziomy natężenia oświetlenia są dość wysokie, przekraczając wymagania klasy P1.

The Inoa provides aethestic enhancement and visual comfort when lighting the Bund

Instalacja wykorzystująca oprawy MODULLUM Midi, rozmieszczone wzdłuż rzeki, w Parku Monbijou w Berlinie.
Oprawy wyposażone w dwa moduły umieszczone na szczycie każdego masztu, do lamp metalohalogenkowych o mocy 70W z jarznikiem ceramicznym.
Oprawy ModulLum umożliwiają spełnienie wymagań dla klasy P1.

 ModulLum light the riverbank of Spree River in Monbijou Park, Berlin
Drukuj stronę

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com