Polska - Polish Zmiana

Jak oświetlać parki

Bezpieczeństwo i komfort dla pieszych

Jak oświetlać parki

Wymagania oświetleniowe

Oświetlenie parków powinno umożliwiać pieszym bezpieczne poruszanie się po ścieżkach. Obszary poza ścieżkami w zasadzie nie wymagają oświetlenia. Oświetlenie powinno umożliwiać pieszym dostrzeganie przeszkód lub innych niebezpieczeństw na drodze ich ruchu, jak również poprawne dostrzeganie innych pieszych poruszających się lub znajdujących się w niewielkiej odległości. Spełnienie tych potrzeb wymusza odpowiednie oświetlenie zarówno płaszczyzny horyzontalnej jak i wertykalnej. 
Publikacja CIE nr 115-2010 określa 6 klas oświetleniowych: od P1 do P6. Wybór klasy zależy od znaczenia parku, określonego na podstawie liczby użytkowników i konfiguracji jego otoczenia. Ogólnie, w parkach realizowane są względnie niskie poziomy natężenia oświetlenia, stosownie do wymagań dla klas od P4 do P6. Począwszy od ustalonej godziny (np. północ) poziom natężenia oświetlenia może być zredukowany w celu oszczędzania energii.
Rozpoznanie twarzy jest zwykle konicznością w przypadku bezpieczeństwa pieszych, tak więc dodatkowe wymagania w postaci minimalnego pionowego natężenia oświetlenia (Ev,min) i minimalnego półcylindrycznego natężenia oświetlenia (Esc,min) powinny także być spełnione.

Zgodnie z publikacją CIE nr 115-2010, oświetlenie powinno realizować wymagania stosowanie do klasy oświetleniowej P tak, jak przedstawiono poniżej. 

 

Klasa P1  Eave = 15 lux  Emin = 3 lux  Ev,min = 5 lux  Esc,min = 3 lux
Klasa P2  Eave = 10 lux  Emin = 2 lux  Ev,min = 3 lux  Esc,min = 2 lux
Klasa P3  Eave = 7.5 lux  Emin = 1.5 lux  Ev,min = 2.5 lux  Esc,min = 1.5 lux
Klasa P4  Eave = 5 lux  Emin = 1 lux  Ev,min = 1.5 lux  Esc,min = 1 lux
Klasa P5  Eave = 3 lux  Emin = 0.6 lux  Ev,min = 1 lux  Esc,min = 0.6 lux
Klasa P6  Eave = 2 lux  Emin = 0.4 lux  Ev,min = 0.6 lux  Esc,min = 0.4 lux

Jednocześnie, bardzo duże znaczenie należy przywiązywać do ograniczania strumienia świetlnego półprzestrzeni górnej, w celu minimalizowania efektu rozświetlania otoczenia i strat energii.

 

Źródła światła

Parki i przestrzenie zieleni zwykle wymagają zastosowania białego światła o wysokim wskaźniku oddawania barw (RA >=60). Kontrast barwy przy oświetleniu światłem białym powoduje lepszą widoczność u pieszych.
Dodatkowo, wyniki ostatnich badań nad widzeniem mezopowym wskazują przewagę światła białego w zakresie lepszego widzenia peryferyjnego, istotnego przy poruszaniu się pieszych w parkach.
Z tego względu zaleca się stosowanie lamp metalohalogenkowych (z jarznikiem ceramicznym i CosmoWhite) lub źródeł LED o białej barwie światła.
 

Oprawy oświetleniowe

Oprawy stosowane do oświetlenia parków powinny charakteryzować się wysokim stopniem ochrony (stopień IP nie niższy od 66) w celu dobrego utrzymania początkowych parametrów oświetleniowych w czasie.
Gdy oprawy oświetleniowe instalowane są na niskich wysokościach (do 5 m), należy rozważyć wykorzystanie konstrukcji wandaloodpornych, wykorzystujących materiały o dużej wytrzymałości mechanicznej, np. aluminiowa obudowa oraz szklane lub poliwęglanowe osłony ochronne.
Wskazane jest by oprawy posiadały Etykietę Światła Przyjaznego dla Środowiska (Green Light Label), której wymagania określa firma Schréder. 
 

Rozmieszczenie opraw

Dużą uwagę należy zwrócić na estetyczny wygląd materiałów stosowanych do opraw i słupów oświetleniowych. Styl i kształt opraw i słupów powinny być spójne z otoczeniem.
Na następujących zdjęciach przedstawiono typowe instalacje parkowe.

 

Przykłady instalacji oświetleniowych parków

Instalacja wykorzystująca oprawy ALURA, rozmieszczone wzdłuż ścieżki parkowej. Lampy metalohalogenkowe z jarznikiem ceramicznym gwarantują białe światło i dobrą widoczność u pieszych. Zdjęcie przedstawia instalację wykorzystującą oprawy ALBANY, rozmieszczone wzdłuż ścieżki parkowej. Tutaj także zastosowano białe światło, w celu umożliwienia optymalnej widoczności.

The Alura luminaire is a popular choice for lighting parks

The Albany with white light is an ideal solution for lighting parks

Drukuj stronę

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com