Polska - Polish Zmiana

Jak oświetlać drogi miejskie

Drogi miejskie wymagają wysokich poziomów luminancji, co wymusza stosowanie lamp dużych mocy

Jak oświetlać drogi miejskie

Wymagania oświetleniowe

Główne drogi miejskie należy oświetlać stosowanie do wymagań dla klas M1 lub M2, zgodnie z publikacją CIE nr 115-2010, uwzględniając znaczenie dróg i warunki prowadzonego ruchu.
Kryteria oświetleniowe dla tych klas przedstawiają się następująco:

Klasa M1  Lave = 2.0cd/m²  Uo ³ 0.4 Ul ³ 0.7  TI £ 10%  SR ³ 0.5
Klasa M2  Lave = 1.5cd/m²  Uo ³ 0.4 Ul ³ 0.7  TI £ 10%  SR ³ 0.5

 

Źródła światła

Drogi miejskie wymagają raczej wysokich poziomów luminancji, co wymusza stosowanie lamp dużych mocy. Oddawanie barw nie jest tak ważne jak przy oświetleniu obszarów handlowych czy ciągów pieszych w centrach miast.
Z tego względu wysokoprężne lampy sodowe są powszechnie stosowane do oświetlenia tego typu dróg. Jeśli jednak chcemy uzyskać bardziej przyjazne otoczenie i lepsze oddawanie barw, dobrym wyborem będzie zastosowanie światła białego
 

Oprawy oświetleniowe

Oprawy stosowane do oświetlenia dróg miejskich powinny charakteryzować się wysokim stopniem ochrony (stopień IP nie niższy od 66) w celu dobrego utrzymania początkowych parametrów oświetleniowych w czasie.
Wytrzymałość mechaniczna opraw oświetleniowych powinna charakteryzować się stopniem IK nie niższym od 08, zgodnie z wymaganiami normy IEC 62 262.
Wskazane jest by oprawy do oświetlenia dróg miejskich posiadały Etykietę Światła Przyjaznego dla Środowiska (Green Light Label), której wymagania określa firma Schréder. 
 

Rozmieszczenie opraw

Efektywność i funkcjonalność oświetlenia mają decydujące znaczenie przy oświetlaniu dróg miejskich. Należy jednak pamiętać o estetycznym wyglądzie opraw wybierając na przykład funkcjonalne oprawy typu FURYO. Łatwość konserwacji (m.in. wymiany źródeł światła) ma także duże znaczenie, gdyż wiąże się z redukcją kosztów eksploatacyjnych.
Wysokość zawieszenia opraw jest też ważna, ale rzadko przekracza 12 m. Jeśli jest to możliwe należy stosować układy jednostronnego lub środkowego (z pasa środkowego drogi) rozmieszczenie opraw.
Instalacja oświetleniowa powinna być efektywna energetycznie i charakteryzować się wskaźnikiem SLEEC-L (wskaźnik efektywności energetycznej oparty na kryterium luminancyjnym oświetlenia drogowego) o wartości nie wyższej niż 0.8W/m²/cd/m². Dokładna znajomość właściwości refleksyjnych nawierzchni jezdni ma zasadnicze znaczenie przy efektywności energetycznej oświetlenia drogowego. Charakterystyki refleksyjne można określić na podstawie pomiarów z wykorzystaniem naszego systemu Memphis.
Na zdjęciu przedstawiono typową instalację drogi miejskiej.

 

Przykłady instalacji oświetleniowych dróg miejskich

Instalacja wykorzystująca oprawy MAYA Maxi zawieszone w układzie jednostronnym na słupach Lutecia o wysokości 12 m wzdłuż jezdni o szerokości 4 m.
Oprawy MAYA wyposażone są w wysokoprężne lampy sodowe o mocy 400 W w celu wytworzenia poziomu luminancji stosownie do wymagań dla klasy M1 (2cd/m²).

The Maya lights many of the main roads in Porto

Instalacja wykorzystująca oprawy FURYO3 zawieszone w układzie naprzeciwległym na słupach o wysokości 10 m wzdłuż dwóch jezdni.
Oprawy FURYO3 wyposażone są w lampy CosmoWhite o mocy 140 W w celu wytworzenia światła białego i poziomu luminancji stosowanie do wymagań dla klasy M2 (1.5cd/m²).

The Furyo lights a main artery in Berlin
Drukuj stronę

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com