Polska - Polish Zmiana

Jak oświetlać autostrady

Zapewnienie bezpieczeństwa kierowcom

Jak oświetlać autostrady

Wymagania oświetleniowe

Na podstawie wymagań zawartych w nowej publikacji CIE nr 115-2010, uwzględniających kilka parametrów odnoszących się m.in. do prowadzonego ruchu i geometrii drogi, dla autostrady należy przyjąć klasę M3 lub M4.
Kryteria oświetleniowe dla tych klas przedstawiają się następująco:

Kasa M3  Lave = 1.0cd/m²  Uo ³ 0.4  Ul ³ 0.6  TI £ 15%  SR ³ 0.5
Klasa M4  Lave = 0.75cd/m²  Uo ³ 0.4  Ul ³ 0.6   TI £ 15%  SR ³ 0.5

 

Źródła światła

Oddawanie barw ma mniejsze znaczenie w porównaniu do oświetlenia ulic handlowych i deptaków w centrach miast. Dlatego lampy sodowe wysokoprężne są bardzo powszechnie stosowane do oświetlenia tego typu dróg (w niektórych krajach – np. w Belgii – stosowane są także niskoprężne lampy sodowe).
Zastosowanie światła białego może także być rozpatrywane, gdy większą wagę przykłada się do lepszego oddawania barw, zwłaszcza w pobliżu miast. Wówczas powinny być wybierane lampy metalohalogenkowe wysokoprężne, choć możliwe jest także zastosowanie opraw z źródłami LED. Ten rodzaj źródeł światła wymaga przyjęcia niższego współczynnika utrzymania z uwagi na bardzo wysoką trwałość. 
 

Oprawy oświetleniowe

Oprawy stosowane do oświetlenia autostrad powinny charakteryzować się wysokim stopniem ochrony (stopień IP nie niższy od 66*) w celu dobrego utrzymania początkowych parametrów oświetleniowych w czasie.
Wytrzymałość mechaniczna opraw oświetleniowych powinna charakteryzować się stopniem IK nie niższym od 08, zgodnie z wymaganiami normy IEC 62 262.Wskazane jest by oprawy do oświetlenia autostrad posiadały Etykietę Światła Przyjaznego dla Środowiska (Green Light Label), której wymagania określa firma Schréder.

(*)zaleca się oprawy o budowie dwukomorowej wyposażonych w innowacyjny system Sealsafe®
 

Rozmieszczenie opraw

Oświetlenie autostrad z pasem środkowym o szerokości nie większej od 10 m powinno być realizowane z wykorzystaniem słupów umieszczonych w osi wzdłużnej pasa środkowego. Na każdym słupie umieszcza się 2 oprawy, kierując każdą z nich ku odpowiednim jezdniom.
Wysokość zawieszenia opraw zależy przede wszystkim od szerokości jezdni i wysunięcia opraw nad jezdnie. Wysokość zawieszenia opraw w tym układzie wynosi zwykle nie mniej niż 12 m.
Gdy szerokość pasa środkowego przekracza 10 m należy analizować efektywność potencjalnych rozwiązań. Należy rozpatrywać bardziej racjonalne układy z dwoma rzędami słupów: naprzeciwległy (jednostronny dla każdej jezdni ze słupami umieszczonymi po zewnętrznej stronie jezdni), środkowy (jednostronny dla każdej jezdni ze słupami umieszczonymi na pasie środkowym). Efektywność energetyczna i funkcjonalność mają tu podstawowe znaczenie. Aspekt estetyczny nie powinien jednak zostać zaniedbany, dlatego należy zastosować oprawy funkcjonalne. W celu obniżenia kosztów eksploatacyjnych ważne jest zapewnienie łatwości zabiegów konserwacyjnych (m.in. wymiany źródeł światła).
Instalacja oświetleniowa powinna być efektywna energetycznie i charakteryzować się wskaźnikiem SLEEC-L (wskaźnik efektywności energetycznej oparty na kryterium luminancyjnym oświetlenia drogowego) o wartości nie wyższej niż 0.8W/m²/cd/m².
Dokładna znajomość właściwości refleksyjnych nawierzchni jezdni ma zasadnicze znaczenie przy efektywności energetycznej oświetlenia drogowego. Charakterystyki refleksyjne można określić na podstawie pomiarów z wykorzystaniem naszego systemu Memphis.


Na poniższych zdjęciach pokazano typowe instalacje oświetleniowe autostrad
 

highway

Przykłady instalacji oświetleniowych autostrad

  

Autostrada dwujezdniowa z trzema pasami ruchu dla każdej jezdni, oświetlenie środkowe (słupy rozmieszczone w jednym rzędzie, wzdłuż pasa środkowego o szerokości 6 m) zrealizowane oprawami FURYO 3, zawieszonymi na wysokości 14 m w module 62 m. Oprawy Furyo 3 wyposażone są w wysokoprężne lampy sodowe o mocy 250 W, w celu zapewnienia poziomu luminancji odpowiadającego wymaganiom klasy M3 (1cd/m²).

Autostrada dwujezdniowa z dwoma pasami ruchu dla każdej jezdni, oświetlenie środkowe zrealizowane oprawami AMBAR 3, zawieszonymi na wysokości 12 m w module 50 m. Oprawy AMBAR 3 wyposażone są w wysokoprężne lampy sodowe o mocy 150 W, w celu zapewnienia poziomu luminancji odpowiadającego wymaganiom klasy M3 (1cd/m²).

 The Furyo with 250W high-pressure sodium lamps provides the necessary luminance for a M3 road class

   The Ambar fitted with 150W high-pressure sodium lamps provides the luminance levels necessary for this 4 lane highway

Drukuj stronę

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com