Polska - Polish Zmiana

Jak oświetlać

Jak oświetlać autostrady

Oprawy stosowane do oświetlenia autostrad powinny charakteryzować się wysokim stopniem ochrony (stopień IP nie niższy od 66*) w celu dobrego utrzymania początkowych parametrów oświetleniowych w czasie.

Więcej

Jak oświetlać ulice miejskie

Oprawy powinny być dobrze zaprojektowane, z wykorzystaniem estetycznych materiałów, by mogły współtworzyć harmonię środowiska miejskiego.

Więcej

Jak oświetlać parki

Oświetlenie parków powinno umożliwiać pieszym bezpieczne poruszanie się po ścieżkach.

Więcej

Jak oświetlać ciągi piesze

Oświetlenie ciągów pieszych powinno umożliwiać ich użytkownikom dostrzeganie przeszkód lub innych niebezpieczeństw na drodze ich ruchu, jak również poprawne dostrzeganie innych pieszych poruszających się lub znajdujących się w niewielkiej odległości.

Więcej

Jak oświetlać ulice mieszkaniowe

Ulice mieszkaniowe oświetla się zwykle zgodnie z wymaganiami dla klas P, określonych dla stref pieszych i wolnego ruchu pojazdów.

Więcej

Jak oświetlać drogi miejskie

Efektywność i funkcjonalność oświetlenia mają decydujące znaczenie przy oświetlaniu dróg miejskich. Należy jednak pamiętać o estetycznym wyglądzie opraw.

Więcej

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com