Polska - Polish Zmiana

Plan oświetlenia dla Wiednia

Prawie 150,000 zainstalowanych opraw, 5% redukcji zużycia energii do 2015 roku oraz 1,710 ton redukcji emisji CO2 do 2016 roku

Plan oświetlenia dla Wiednia

Schönbrunn Palace is illuminated by Terra and Noctis Maxi floodlights

 FAKTY I LICZBY W SKRÓCIE:

  • 150,000 praw
  • 51,000 MWh rocznie (2006)
  • 5% redukcji zużycia energii do 2015 roku
  • 1,710 ton redukcji emisji CO2 do 2016 roku


Oświetlenie z korzyścią dla wszystkich

Od zawsze Wiedeń przykładał szczególną wagę do oświetlenia publicznego, pragnąc mieć oświetlenie na terenie całego miasta, zarówno w jego zabytkowej, centralnej części, jak i na peryferiach. Dążenie do zapewnienia wszystkim mieszkańcom komfortu i bezpieczeństwa w nocy, przy jednoczesnym uwzględnieniu wymogów i standardów wysokiej jakości oświetlenia nie jest niczym nowym. Czy to z tego powodu poziom przestępstw w Wiedniu jest stosunkowo niski jeśli chodzi o Europę?

Plan oświetlenia dla Wiednia

W roku 2006 Wydział Miejski ds. Oświetlenia do Użytku Publicznego, MA33 we współpracy z Wydziałem Miejskim ds. Architektury, MA19 przygotowały ostatnio opublikowany plan oświetlenia dla Wiednia. Projektanci oświetlenia Iris i Michael Podgorschek z firmy podpod design i konsultanci ds. planowania ruchu określili wytyczne dla oświetlenia miasta Wiednia na najbliższe lata.
W kwietniu 2008 roku plan oświetlenia dla Wiednia stał się faktem. Techniczne i estetyczne aspekty zapewniające dzielnicom odpowiedni poziom bezpieczeństwa za pomocą oświetlenia, a także oszczędności energii, wizualny komfort, ograniczanie zanieczyszczenia światłem oraz szkodliwego wpływu oświetlania na bioróżnorodność; wszystkie te kryteria zostały wymienione, wyjaśnione i przeanalizowane w opracowanym planie oświetlenia.

 Iris and Michael Podgorschek  - podpod design  

Rodzeństwo Iris i Michael Podgorschek z firmy podpod design opowiedzieli nam o planie oświetlenia dla Wiednia

Jak powstawał ten plan oświetlenia?
Iris Podgorschek: Wiedeński Wydział ds. Oświetlenia do Użytku Publicznego,  MA33 podjął tę inicjatywę w 2006 roku i podpisał kontrakt z naszym biurem. Pracownicy wydziału uważali, że trzeba nakreślić wytyczne dla oświetlenia dróg i budynków na kolejnych 10 do 15 lat.
Michael Podgorschek: Oczywiście ten plan oświetlenia nie jest zamkniętym dokumentem. Będzie i musi się zmieniać. Będzie dostosowywany do nowych produktów dostępnych na rynku, nowych technologii, no i oczywiście zgodnie z rozwojem urbanistycznym miasta.

Wokół jakich zagadnień koncentrowały się prace związane z tym planem?
M.P.:Wykonaliśmy wiele prac nad topografią miasta: dzielnice, drogi, budynki, parki; wszystkie te struktury mają swoją własną hierarchię w ciągu dnia, którą również należy pokazać w nocy. Należało zdefiniować klarowną strukturę nocnego krajobrazu miasta poprzez określenie najbardziej właściwego typu oświetlenia dla każdej przestrzeni.
I.P.: W miejscach przeznaczonych dla pieszych niezbędne jest ciepłe, białe światło, ponieważ w takich miejscach ważne jest rozpoznanie twarzy. Z drugiej strony, ulice z ruchem samochodów można dobrze oświetlić wykorzystując do tego celu żółte światło wysokoprężnych lamp sodowych. Jeśli chodzi o pomniki i budynki, chociaż białe światło to logiczny wybór, to jednak poziomy oświetlenia należy zróżnicować w zależności od tego, czy jest to obiekt prestiżowy czy też zwyczajny.

Jak zidentyfikowaliście kryteria niezbędne dla oświetlenia wysokiej jakości, a następnie zorganizowaliście je w hierarchię?
M.P.: Oświetlenie odgrywa kilka ról. A pewne kryteria są podstawowe.
Na przykład bardzo istotnym parametrem jest bezpieczeństwo. Wiedeń ma tradycję, jeśli chodzi o oświetlenie dobrej jakości, spełniające wysokie standardy w całym mieście, zarówno w centrum, jak i w dzielnicach bardziej oddalonych od centrum. Sądzę, że oświetlenie to faktycznie kluczowy element sprawiający, iż Wiedeń jest jedną z najbezpieczniejszych zachodnich metropolii, z poziomem przestępczości znacznie niższym niż w porównywalnych miastach Europy.

Oświetlenie w nocy to nie luksus. Ma ono dać poczucie bezpieczeństwa wszystkim mieszkańcom miasta, w tym także dzieciom, ludziom starszym i tym z ograniczoną mobilnością.


Jakie są Wasze odczucia odnośnie oświetlenia w mieście?
I.P.: Oświetlenie to istotny czynnik nadający miastu lub dzielnicy charakterystyczną tożsamość. Oświetlenie budynku lub drogi przekazuje pieszym informacje i daje punkty odniesienia.
Mały, lokalny kościół nie będzie oświetlony w taki sam sposób, jak katedra lub gmach opery w samym sercu miasta. Oświetlenie umożliwia zorganizowanie pomników w taką hierarchię, że są one bardziej zrozumiałe dla ludzi. Naprawdę pozwala ono zrozumieć i “przeczytać” miasto w nocy.
M.P.: Oświetlenie służy również orientacji. Podczas nocnego spaceru w Wiedniu każdy szybko wychwyci sygnały, jakie daje zróżnicowane oświetlenie miasta, które ułatwiają orientację i pomagają znaleźć drogę. Oświetlenie do użytku publicznego i iluminacje są trochę jak gwiazdy na niebie; pomagają znaleźć drogę w nocy i podjąć decyzję, w którym kierunku należy iść!

 The Neos 1 floodlights are installed directly on the walls of the banks, or on 4m high lighting columns  The U2 luminaires exist in 2 sizes, one for main roads, the other for pavements and pedestrian spaces  In the centre of Vienna, the Hestia luminaires are installed in Mini and Midi versions depending on the height

Neos 1 oświetla brzegi kanału nad Dunajem, czyniąc to miłe miejsce idealne do odpoczynku późnym wieczorem lub w nocy.

Minimalistyczny design oprawy U2 idealnie pasuje do tego nowoczesnego otoczenia.

Hestia jest znakomita ze względu na swoje cechy świetlne oraz kompaktową i lekką konstrukcję.

 

Susanne Lettner is the Director of the City of Vienna's Department of Public Lighting (MA33

 

Susanne Lettner , dyrektor Wydziału ds. Oświetlenia do Użytku Publicznego dla miasta Wiednia (MA33), omawia plan oświetlenia dla miasta.

Jaki cel przyświecał wprowadzeniu tego projektu planu oświetleniowego?

Po moim spotkaniu jako szefa tego wydziału w roku 2004 miałam okazję nawiązać kontakty z takimi miastami jak Lyon, Zurich i Hamburg. Ich plany oświetlenia przekonały mnie, że strategiczne wytyczne dla oświetlenia przestrzeni publicznych są również ważne dla Wiednia. Zrozumiałe, strategiczne kryteria stanowią skuteczną podstawę roboczą, w oparciu, o którą wybrani w wyborach politycy miasta mogą podejmować decyzje. Celem ogólnego planu oświetlenia było przekonanie decydentów do zalet oświetlenia wysokiej jakości dla miasta i jego mieszkańców. Mam nadzieję, że decydenci będą nadal wierzyć i interesować się rozwojem oświetlenia publicznego w Wiedniu i że będzie jeszcze więcej inwestycji w tym obszarze w przyszłości.

Ogólny plan oświetlenia dla Wiednia został opublikowany w kwietniu 2008 roku. Co będzie się teraz działo w tej sprawie?

Plan oświetlenia obejmuje kolejnych 10 do 15 lat. Jest on wyznacznikiem i podstawą dla ustawodawców i decydentów. Wiedzą, że wspólnie opracowaliśmy ten plan i że zrobimy wszystko, co w naszej mocy, aby go zrealizować. Oczywiście, plan oświetlenia nie może ograniczać kreatywności. Zawsze jest miejsce na specjalne projekty. Jednak sądzę, że 90% specjalistów oświetleniowych będzie pracować w ramach zakresu określonego w tym planie.

Czy oszczędzanie energii to kluczowy czynnik tego planu oświetlenia?

Oczywiście, tak. Redukcja kosztów energii generowanych przez oświetlenie miast jest tak ważna, jak rosnące poczucie bezpieczeństwa mieszkańców dzięki oświetleniu najwyższej klasy. Produkty zaprezentowane w katalogu opraw, które tworzą część planu oświetlenia są rzeczywiście produktami oferującymi doskonałe rezultaty w zakresie zużycia energii elektrycznej i efektywności. Oprócz tego Wydział ds. Oświetlenia do Użytku Publicznego dla miasta Wiednia sam angażuje się w redukcję zużycia energii o 5% do roku 2015 z poziomu 2005 roku. 

Neos lights Donau Kanal in Vienna
Naświetlacze Neos 1 zainstalowane są bezpośrednio na ścianach wzdłuż rzeki lub na czterometrowych słupach oświetleniowych.

Dowiedz się więcej, przeczytaj także wywiad z Gerhardem Weningerem, kierownikiem technicznym z Wydziału ds. Oświetlenia do Użytku Publicznego dla miasta Wiednia (MA33) i obejrzyj więcej zdjęć w kompletnym dossier.

Drukuj stronę

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com