Polska - Polish Zmiana

Oświetlenie i zwiększenie przepustowności

Schréder, partner miast w oświetleniu i zwiększaniu przepustowości

Oświetlenie i zwiększenie przepustowności

Lighting plays an essential role in promoting public transport

Schréder, partner miast w oświetleniu i zwiększaniu przepustowości

Rozwiązanie problemu mobilności w miastach to główne wyzwanie XXI wieku. Poprawienie mobilności jest ściśle powiązane z promocją transportu publicznego wśród mieszkańców miast. Ale co trzeba zrobić, żeby ludzie częściej korzystali ze środków transportu publicznego?
Jednym z kluczowych celów jest zapewnienie wygodniejszych i bezpieczniejszych środków komunikacji miejskiej i tutaj infrastruktura oświetleniowa odgrywa istotną rolę.
Oczywistym faktem jest, że właściwe oświetlenie wywołuje odczucie komfortu i zwiększa poczucie bezpieczeństwa wśród użytkowników. Od lat Schréder oferuje wysokiej klasy rozwiązania oświetleniowe dostosowane do potrzeb transportu publicznego. Nasze rozwiązania oświetleniowe przyczyniają się do wzbogacenia krajobrazu i charakteru miast oraz pomagają ich mieszkańcom czuć się znacznie bezpieczniej. Osiągnięcie tego jest możliwe dzięki zoptymalizowaniu cech fotometrycznych opraw, ograniczeniu kosztów energii i uproszczeniu prac konserwacyjnych instalacji.


Wiele miast wybrało Schrédera jako swojego partnera, na przykład: Antwerpia w Belgii, Marsylia we Francji, Lipsk w Niemczech i Porto w Portugalii. Nasze dossier skupia się na tym, jak oświetlenie przyczyniło się do sukcesu planów mobilności wdrożonych w tych miastach poprzez podniesienie komfortu, bezpieczeństwa i walorów estetycznych. 

 

Antwerp, Belgia: oświetlenie dla zwiększenia przepustowości

Zwiększenie przepustowości

Dzięki wdrożeniu swojego planu zwiększenia przepustowności, miasto Antwerpia pragnie podnieść jakość życia i bezpieczeństwo w otoczeniu miejskim. Chce również usprawnić przepływ ruchu na ulicach całego miasta. Plan obejmuje także kilka projektów infrastrukturalnych, aby zarówno dostęp do miasta, jak i do portu był łatwiejszy.
Projekty te oparte są m. in. na promocji transportu publicznego wśród mieszkańców i dlatego pasy ruchu dla tramwajów i autobusów muszą być poszerzone.

Lepsza jakość życia

Oświetlenie przystanków autobusowych i tramwajowych, a także dróg prowadzących do nich, to główna część planu. „Dobre oświetlenie ułatwia użytkownikom poruszanie się po mieście i jest drogowskazem” – wyjaśnia Rik De Ruysser, architekt miasta Antwerpia. „Oświetlenie pokazuje mieszkańcom strukturę miasta. Pomaga stworzyć bezpieczne i przyjemne otoczenie. Wybór instalacji oświetleniowych był więc przedmiotem dogłębnej analizy, która uwzględniła również aspekt estetyczny” – dodaje.
Władze miasta Antwerpia poszukiwały takiego rozwiązania oświetleniowego, które ograniczałoby liczbę słupów oświetleniowych i zapewniłoby różne rodzaje oświetlenia, odpowiednie dla każdego rodzaju pasa ruchu drogowego.

Zasilanie elektryczne i oświetlenie na tych samych słupach oświetleniowych

Słupy oświetleniowe dostarczające zasilanie dla tramwajów wyposażono w naświetlacze Neos. To pozwoliło zredukować liczbę słupów oświetleniowych i jednocześnie zachować walory estetyczne krajobrazu miasta. W rezultacie zmniejszono także koszty administrowania i utrzymania.

 

 

Zróżnicowanie obszarów poprzez zróżnicowanie oświetlenia

Bogaty wybór układów optycznych i źródeł światła dostępny w przypadku naświetlaczy Neos umożliwił znalezienie właściwego rozwiązania dla specyficznych potrzeb projektu. Naświetlacze można wyposażyć w kilka rodzajów źródeł światła o różnych mocach do akcentowania różnych stref. Wysokoprężnej lampy sodowej o mocy 150W używa się do oświetlenia dróg, natomiast nowe źródła światła Cosmopolis o mocy 60W stosuje się do oświetlenia pasów ruchu dla tramwajów i autobusów. Aby oświetlić pobocze, w naświetlaczach Neos instaluje się źródła światła Cosmopolis o mocy 140W. Kontrast pomiędzy różnymi obszarami nawierzchni drogi jest więc wzmocniony. Poprawiony kontrast zwiększa bezpieczeństwo wszystkich użytkowników, tj. pieszych, rowerzystów, użytkowników komunikacji miejskiej i kierowców.

The Neos provides a flexible lighting solution for the tramway in Antwerp

Corneel Verbeemen, kierownik projektu odpowiedzialny za plan zwiększenia przepustowności miasta Antwerpii z TV SAM, przedstawia nam swoją wizję oświetlenia w mieście.

Jaką rolę może odegrać oświetlenie w planie zwiększenia przepustowności?
W przypadku mobilności główną rolą oświetlenia jest tworzenie dróg, które są dobrze widoczne dla różnych użytkowników ruchu drogowego. Odpowiednie oświetlenie podkreśla również krajobraz miasta. Sprawia, że zwykłe otoczenie miejskie jest przyjemniejsze dla mieszkańców.  

Jakie było główne wyzwanie w ramach tego projektu?
Niezbędne było zapewnienie dobrego kontrastu pomiędzy oświetleniem dróg i ścieżek rowerowych w porównaniu z oświetleniem pasów ruchu dla tramwajów i autobusów. Z pomocą firmy Schréder i innych partnerów zaangażowanych w ten projekt, byliśmy w stanie znaleźć idealne rozwiązanie oparte na jednym typie opraw. Oprócz tego w tym miejscu chciałbym zwrócić szczególną uwagę na doskonałe wsparcie techniczne ze strony grupy Schréder, a także dobrą współpracę pomiędzy różnymi stronami zaangażowanymi w ten projekt.

 

Marsylia we Francji: tramwaje i światło do odtworzenia Canebière i centrum miasta

Plan zagospodarowania transportu miejskiego z inicjatywy miasta, mający na celu zreorganizowanie transportu publicznego i nauczenie mieszkańców Marsylii, jak należy dzielić się przestrzenią miejską. To również plan, który docenia znaczenie dobrej jakości oświetlenia i jego roli w udanym odtworzeniu centrum miasta.
Nieobecny w centrum miasta przez kilka dziesięcioleci tramwaj powrócił do Marsylii. Miasto postanowiło zmodernizować linię 68, stworzyć nowe linie, a także poszerzyć chodniki i promować tzw. “miękki” transport. Aby nadać ulicom Marsylii własnej tożsamości, miasto poprosiło o zaprojektowanie dwóch pełnych gam opraw. Miały one oświetlać drogi, linię tramwajową i pobliskie okolice.
Przed rozpoczęciem prac, określono surowe kryteria uwzględniając estetykę i wygląd, jak również zarządzanie, efektywność, maksymalny okres eksploatacji i działanie oświetlenia. Wynikiem tego jest bardzo wysokiej jakości oświetlenie, które upiększa przestrzenie publiczne, dba o środowisko naturalne i nie zakłóca pejzażu miasta ani za dnia, ani w nocy.

 

Jean-Marie Audibert, dyrektor ds. oświetlenia w Marsylii, opowiedział nam o projekcie.

 

Jean-Marie Audibert, Director of Lighting for Marseille

 

Jak doszło do powstania nowego projektu oświetlenia miasta?

Powrót linii tramwajowej to część nadrzędnej strategii, której celem jest rozładowanie ruchu w centrum miasta, ale projekt ma również spowodować odtworzenie Canebière, słynnej, głównej arterii w Marsylii oraz centrum miasta. Przy okazji prac związanych z przebudową infrastruktury, postanowiliśmy również przeprojektować i zmienić system oświetlania miasta.

Jakie były główne cele?

Ze względu na możliwości tworzenia atmosfery oświetlenie odgrywa istotną rolę w nadaniu miastu nowego, bardziej atrakcyjnego wyglądu. Oprócz funkcjonalnej roli, chcieliśmy, aby oświetlenie uwydatniło charakter naszych różnych obiektów i miejsc oraz stworzyło ciepły i przyjemny nastrój.
Ponieważ infrastruktura oświetlenia publicznego zajmuje dużą przestrzeń miejską, władze podjęły decyzję o wykorzystaniu dwóch rodzajów słupów i opraw, które określałyby tożsamość i charakter Marsylii.

Jakie główne kryteria zostały uwzględnione w projekcie oświetlenia?

Oprócz bardzo dokładnych założeń ogólnych dotyczących funkcjonowania oświetlenia, efektywności, działania w czasie oraz możliwości zarządzania i obsługi, naszą uwagę skupiliśmy na jakości w zakresie oddawania barw i dystrybucji światła.
Ponadto chcieliśmy ograniczyć zanieczyszczenie wizualne poprzez instalowanie niektórych opraw na słupach, które zasilają tramwaje energią elektryczną.

 

Cristella zdobi miasto, tworząc nastrój świetlny. 

Na niektórych odcinkach tras tramwajowych oprawy Gyptis zainstalowano na słupach nośnych.

 

Lipsk w Niemczech: oświetlenie zachęca użytkowników tramwajów

Uatrakcyjnić transport publiczny i poprawić mobilność; takie były założenia modernizacji sieci tramwajowej w Lipsku.
Wyzwanie? Oświetlić różne obszary miejskie wykorzystując unikalną gamę opraw oświetleniowych umożliwiających rozmaite konfiguracje, a wszystko w celu nadania krajobrazowi miasta estetycznej spójności.

Spokój użytkowników tramwajów
Sieć tramwajowa jest istotnym komponentem mobilności w Lipsku. Miasto liczy na nowoczesną i wydajną sieć, która będzie wyglądać bardziej atrakcyjnie zarówno dla mieszkańców, jak i turystów. Znaczna część budżetu na modernizację sieci komunikacji miejskiej została przeznaczona na oświetlenie.
„Dobre oświetlenie w mieście ma pozytywny wpływ na mobilność” – twierdzi  Lars Loebner, kierownik ds. rozwoju przestrzeni publicznych w Lipsku. „Oświetlenie na przystankach i na drogach mocno wpływa na postrzeganie transportu publicznego przez jego użytkowników. Oświetlenie musi zapewnić poczucie bezpieczeństwa podróżnym, gdy wsiądą do tramwaju” – dodaje.
Estetyczne i łatwe do adaptacji oprawy
„System oświetleniowy musiał sprawiać wrażenie, że tramwaje są bezpieczne, nowoczesne i wydajne” – kontynuuje Lars Loebner.  „Chcieliśmy również, aby ten system miał swój udział w polepszeniu wartości estetycznych przestrzeni miejskich” – mówi.
Lipsk powierzył realizację tego projektu firmie Schréder, ponieważ dzięki oprawom Citea możliwe było spełnienie wszelkich wymagań. Gama opraw Citea umożliwia realizację wszystkich aspektów projektu. Oprawa Citea jest dostępna w trzech wielkościach (Mini, Midi i Maxi), co zapewnia możliwość tworzenia niezliczonych kombinacji opraw na tym samym słupie oświetleniowym. Oznacza to, że może być użyta na przykład do oświetlenia przystanku tramwajowego, jak również skrzyżowania.

Lars Loebner, Manager for the Development of Public Spaces in Leipzig

Lars Loebner wziął udział przy wyborze dostawcy w ramach projektu oświetlenia sieci tramwajowej. Opowiada nam o detalach, które przemawiały za wyborem oprawy Citea.

 

Jakie były główne kryteria przy wyborze dostawcy?

Oprócz parametrów technicznych i ekonomicznych, istotne dla nas było, aby dostawca był w stanie zaoferować atrakcyjny i ponadczasowy design. Projekt przewiduje, że oprawy będą eksploatowane przez 30 lat. Właśnie dlatego ważne było, aby wyglądały nowocześnie, a przede wszystkim były trwałe. Innym ważnym aspektem była możliwość wyposażenia opraw w źródła światła, które powstaną w przyszłości. Schréder był w stanie sprostać naszym różnym oczekiwaniom, dzięki filozofii “wszystko jest możliwe”.

Jakie elementy były istotne jeśli chodzi o aspekty oświetleniowe?

Zaproponowane rozwiązanie, a przede wszystkim technologia stosowana w odbłyśnikach, zapewnia wyjątkową jakość oświetlenia. Oprócz tego, konstrukcja oprawy oznacza znacznie mniejszą częstotliwość prac konserwacyjnych.
Ponadto niskie zużycie energii opraw Citea to wyjątkowo ważna zaleta. Zastosowanie elektronicznych stateczników i najnowszej generacji źródeł światła umożliwiło nam znaczne obniżenie zużycia energii elektrycznej.

 

Aby przeczytać więcej wywiadów i zobaczyć więcej zdjęć na temat oświetlania i zwiększenia przepustowności, warto zapoznać się z pełną treścią dossier.

Drukuj stronę

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com