Polska - Polish Zmiana

LED Generation firmy Schréder

LED Generation… Dla firmy Schréder, to innowacja, inteligencja i odpowiedzialność.

LED Generation firmy Schréder

Schréder LED Generation  

 W KILKU SŁOWACH

  • 25 opraw LED do "właściwego oświetlenia”
  • Wszystkie sektory działań w zakresie oświetlenia: dróg, obszarów miejskich, tuneli i iluminacji
  • Bardzo skuteczne układy i systemy świetlne
  • Zmniejszone zużycie energii 
  • Niezawodne rozwiązanie
  • Technologia z możliwością unowocześnienia

 

LED Generation… Dla firmy Schréder, to innowacja, inteligencja i odpowiedzialność.


Stworzyliśmy pełną gamę opraw opartych na technologii LED dla wszystkich sektorów naszej działalności takich jak: oświetlenie ulic, obszarów miejskich, tuneli i iluminacje.
Produkty te odzwierciedlają nasze pragnienie ciągłego zapewniania “właściwego oświetlenia” poprzez oferowanie rozwiązań technicznych, które czynią te nowe źródła światła ważną alternatywą dla tradycyjnych produktów.


Właśnie dlatego opracowaliśmy koncepcje, które czynią źródła LED nowym celem dla naszych ambicji – aby oferować rozwiązania oświetleniowe przyszłości.  

Opracowaliśmy dwie koncepcje układów fotometrycznych, które odpowiadają na potrzeby wszystkich typów oświetlenia ulic i obszarów miejskich. 

Oriento®/ OrientoFlex® - - fotometryczny system, który w maksymalny sposób wykorzystuje właściwości źródeł LED


Oriento® to system fotometryczny oparty na precyzyjnym nakierowaniu źródeł LED. System wyposażony jest w soczewki, które zostały dobrane aż po najdrobniejszy detal. Każde źródło LED z soczewką można niezależnie nakierować. System, to kombinacja wszystkich źródeł LED, który tworzy całkowity rozsył strumienia świetlnego.
Oriento® umożliwia maksymalne wykorzystanie strumienia świetlnego na drodze, jednocześnie nie powodując żadnych potencjalnych zakłóceń, takich jak światło intruzyjne.

   

Oprócz tego wariant koncepcji Oriento® zapewnia całkowitą elastyczność, jeśli chodzi o oświetlenie. OrientoFlex® pozwala na zmianę liczby źródeł LED, a także sposób ich nakierowania, aby sprostać szerokiej gamie zastosowań oświetlenia dróg. Elastyczność OrientoFlex® umożliwia również wprowadzenie ustawień zgodnie z konkretnymi potrzebami danego projektu. Oznacza to, że specyficzne wymagania mogą być spełnione w przypadku oświetlenia, głównie uwzględniając oświetlenie otoczenia. 

Oriento®/ OrientoFlex® - a photometric system that maximises LED performance
LensoFlex® - system oświetleniowy do użytku w obszarach miejskich    
 LensoFlex® builds on the flexibility offered by a selection of lenses, with the goal of creating ambiances and meeting the needs    

Aby w pełni kontrolować właściwości fotometryczne opraw LED opartych na tej koncepcji, firma Schréder specjalnie zaprojektowała gamę soczewek, które gwarantują elastyczność systemu.
Dzięki szerokiej gamie rozwiązań fotometrycznych do tworzenia różnych scen świetlnych, system LensoFlex® nadaje się szczególnie do zastosowania w obszarach miejskich, takich jak ulice, aleje, parki, miejsca publiczne i ścieżki rowerowe, a także do tworzenia dobrego samopoczucia i bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców miast.

Dla firmy Schréder opracowanie trwałych i niezawodnych rozwiązań, które optymalizują korzyści energetyczne i oświetleniowe to zasada niepodlegająca żadnym negocjacjom.

Cechy naszych produktów pod względem fotometrycznym, mechanicznym i cieplnym opierają się przede wszystkim na redukcji zużycia energii, aby spełnić wymagane parametry oświetleniowe i stosowaniu norm międzynarodowych przez cały okres ich eksploatacji.

Oprawy LED opracowane przez firmę Schréder charakteryzują się bardzo dobrymi właściwościami fotometrycznymi. Na przykład, dla opraw Senso zainstalowanych na drodze klasy M4, zgodnie z publikacją CIE 115, moc potrzebna do osiągnięcia poziomu luminancji o wartości 0,75 cd/m² wynosi mniej niż 0,6 W na m² drogi i każdą cd/m².

W trosce o ograniczanie wpływu na środowisko firma Schréder wprowadziła etykietę: "green light", czyli światło przyjazne dla środowiska.

Większość naszych opraw LED spełnia założone kryteria uwzględniane w naszej etykiecie w czterech obszarach, tzn.: energii, zanieczyszczenia światłem, materiałów i produkcji.

Aby oferować niezawodne, trwałe i efektywne rozwiązania, firma Schréder stworzyła dwie koncepcje.


ThermiX® - - gwarancja aż do 80% strumienia świetlnego przez co najmniej 60 000 godzin

Gospodarka ciepłem układów LED to istotny aspekt, jeśli chodzi o niezawodność opraw oświetleniowych. Kontrolowanie strat ciepła ma ogromne znaczenie w zapewnieniu długiej trwałości źródeł LED poprzez zmaksymalizowanie skuteczności świetlnej i utrzymanie strumienia świetlnego w czasie.
Schréder opracował koncepcję - ThermiX® - opartą na optymalizacji kilku parametrów w zakresie gospodarki ciepłem układów LED, takich jak:

• termiczne odseparowanie źródła LED i elektronicznego układu zasilającego

• bezpośrednie okablowanie: tracone ciepło pokonuje najkrótszą drogę pomiędzy źródłem ciepła a otoczeniem

• zoptymalizowana konstrukcja zewnętrznej powierzchni wymiennika ciepła

• obwody drukowane, na których moduły LED są montowane i podłączone (PCB, czyli płytki drukowane) oraz wyposażone w czujnik temperatury zapobiegający przypadkowemu przegrzaniu.

W trakcie projektowania naszych opraw LED już na samym początku korzystamy z najwyższej klasy oprogramowania do symulacji termicznych, aby określić przyszłe zachowanie opraw. Przed uruchomieniem produkcji przeprowadzane są dalsze pomiary – najpierw na prototypach, a następnie na pierwszych partiach próbnych.
Zasady ThermiX® wykorzystane w naszych oprawach LED pozwalają utrzymać 80% początkowego strumienia świetlnego przez 60 000 godzin użytkowania, przy maksymalnej temperaturze otoczenia 35°C.

ThermiX® reduces the running temperature of the LEDs  
  LEDSafe® - skuteczne zabezpieczenie zapewniające dłuższą trwałość   
 LEDSafe® completely seals the photometric engine, preventing water and dust ingress LEDSafe®  to następca systemu Sealsafe® , z całkowitym uszczelnieniem układu optycznego. Koncepcja ta pozwala na zachowanie efektywności systemu oświetleniowego, zapobiegając dostawaniu się wody i pyłu do komory optycznej.

FutureProof – Koncepcja firmy Schréder z możliwością unowocześniania

Jako że źródła LED stale rozwijają się pod względem technologicznym, Schréder opracował oprawy z możliwością unowocześniania, stosowane do oświetlenia dróg. Nasze oprawy już korzystają z najnowszych osiągnięć w dziedzinie elektroniki, fotometrii, materiałów i oczywiście samych źródeł LED; oprócz tego, konstrukcja naszych najnowszych wersji odpowiada na potrzeby związane z adaptacją źródeł LED, które wkrótce mogą się pojawić.
W naszych najnowszych rozwiązaniach zarówno układ fotometryczny, jak i elektroniczny, zostały zaprojektowane tak, aby wymienić źródła LED pod koniec okresu ich użytkowania oraz skorzystać z przyszłych osiągnięć tej technologii.
System FutureProof opracowany przez Schrédera odzwierciedla nasze dążenie do oferowania rozwiązań, które są długotrwałe, a przystosowanie do zmian technologicznych nie stanowi żadnego problemu.

FutureProof to accommodate future innovations

 

Aby dowiedzieć się więcej o LED Generation firmy Schréder, można pobrać nasze dossier.

Drukuj stronę

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com