Polska - Polish Zmiana

Centrum wiedzy

LED Generation firmy Schréder

Stworzyliśmy pełną gamę opraw opartych na technologii LED dla wszystkich sektorów naszej działalności takich jak: oświetlenie ulic, obszarów miejskich, tuneli i iluminacje.

Oświetlenie i zwiększenie przepustowności

Rozwiązanie problemu mobilności w miastach to główne wyzwanie XXI wieku. Poprawienie mobilności jest ściśle powiązane z promocją transportu publicznego wśród mieszkańców miast.

Jak oświetlać drogi miejskie

Efektywność i funkcjonalność oświetlenia mają decydujące znaczenie przy oświetlaniu dróg miejskich. Należy jednak pamiętać o estetycznym wyglądzie opraw.

Jak oświetlać ciągi piesze

Oświetlenie ciągów pieszych powinno umożliwiać ich użytkownikom dostrzeganie przeszkód lub innych niebezpieczeństw na drodze ich ruchu, jak również poprawne dostrzeganie innych pieszych poruszających się lub znajdujących się w niewielkiej odległości.

Berlin

Berlin jest miastem, w którym romantyczne oświetlenie komponuje się z nowoczesnością i ekologią. Od wschodnich po zachodnie granice miasto zmienia się w rytm światła i cienia.

Porto

Porto jest miastem kontrastów, miastem, w którym dziedzictwo historyczne przeplata się z współczesną architekturą. Światło umożliwia identyfikację i zachowanie takiej struktury miejskiej.

Split

Split był miejscem pierwszej na świecie instalacji wykorzystującej oświetlenie LED. Schréder podjął wyzwanie wprowadzając oświetlenie LED łączące dobre cechy fotometryczne i komfort widzenia.

Paris

Paryż jest miastem oryginalnym, w którym oświetlenie ulic i zabytków realizowane jest z wykorzystaniem najnowszych technologii i uwzględnieniem aspektów ekologicznych.

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com