Polska - Polish Zmiana

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Zrzeczenie się odpowiedzialności

Przez dostęp i użycie teraz i w przyszłości strony Grupy Schréder użytkownik zgadza się na następujące terminy i warunki:

Chociaż podjęto starania, żeby zapewnić dokładność informacji na stronie Grupy Schréder –  SĄ ONE DOSTARCZANE BEZ JAKIEJKOLWIEK OCHRONY LUB GWARANCJI I W ŻADNYM PRZYPADKU GRUPA SCHRÉDER ALBO INNY JEJ CZŁONEK LUB STOWARZYSZONA FIRMA NIE BĘDZIE ZA NIE ODPOWIEDZIALNA O ILE NIE JEST ZAZNACZONE INACZEJ.
Grupa Schréder nie gwarantuje, że strona WWW lub serwery na której są przechowywane są wolne od wirusów albo innych szkodliwych elementów.
Grupa Schréder zastrzega sobie prawo do robienia zmian i modyfikacji informacji na swojej stronie w każdej chwili i bez zawiadomienia.
Strona WWW może dostarczać linki do innych stron, które nie są pod kontrolą Grupy Schréder. Grupa Schréder nie jest odpowiedzialna w żaden sposób za zawartość takich stron. 
Grupa Schréder dostarcza takich linków jedynie dla wygody i ich włączenie nie oznacza zgody na zawartą w nich treść. Informacje zawarte na stronach WWW mogą być używane, kopiowane lub rozsyłane w niezmienionej formie dla celów osobistych pod warunkiem zachowania praw autorskich Grupy Schréder. To prawo nie dotyczy oprogramowania chyba, że zostało to dozwolone. Strona WWW zapewnia dostęp do katalogu produktów Grupy Schréder i dlatego może zawierać odwołania do specyficznych produktów i usług, które nie są dostępne w poszczególnych krajach. Takie odwołania nie oznaczają, że Grupa Schréder zamierza sprzedawać te produkty lub usługi w tych krajach.

Prawa autorskie na stronach WWW i ich zawartości należą do Grupy Schréder lub jej licencjodawców. Wszelkie prawa są zastrzeżone.

Drukuj stronę

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com