Polska - Polish Zmiana

Światło ekologiczne

Nasze zadanie to oferowanie właściwego oświetlenia

Światło ekologiczne

Zaangażowani w budowanie “bardziej ekologicznej” przyszłości


NASZ PRIORYTET: DOPROWADZIĆ DO KONTROLI ZUŻYCIA ENERGII

Wszystkie analizy potwierdzają ten fakt: energia zużywana przez oprawę oświetleniową w czasie jej eksploatacji stanowi najbardziej istotny element wpływu oświetlenia na środowisko. Od samego początku optymalizacja tego zużycia jest nie tylko ambicją, lecz także pasją dla naszych zespołów naukowo-badawczych.

Oszczędzanie energii, maksymalizacja efektywności naszych produktów, utrzymanie parametrów przez cały okres eksploatacji, itp. wyznaczają główną drogę naszych działań. Robić lepiej wykorzystując mniej!

Produkty Schrédera zostały opracowane zgodnie z Profilem Środowiskowym Produktu (PEP: Product Environmental Profile), który dokładnie analizuje cały cykl życia produktu, od projektu do recyklingu.


BYĆ LOKALNĄ FIRMĄ: NASZE PRODUKTY WYTWARZAMY TAM, GDZIE JE SPRZEDAJEMY

To, co charakteryzuje grupę Schréder, to lokalna produkcja. Poprzez decentralizację naszych linii montażowych w 30 krajach na całym świecie, ponad 80% naszej produkcji odbywa się w pobliżu miejsc instalacji naszych wyborów, co przekłada się na mniejsze zapotrzebowanie na usługi transportowe.


NASZA ODPOWIEDZIALNOŚĆ: BYĆ EKOLOGICZNYM

Obok ciągłych poszukiwań w zakresie efektywności energetycznej, nasze działania stale zmierzają w kierunku optymalizacji innych czynników takich jak produkcja, dystrybucja czy metody utylizacji naszych opraw.
Od dawna Schréder pracuje nad zmniejszaniem gabarytów swoich opraw, nie tylko w związku z pojawieniem się nowych źródeł światła, ale przede wszystkim w celu zmniejszenia ilości materiałów niezbędnych do wytworzenia naszych produktów.
Schréder angażuje się również w zwiększanie wykorzystania ekologicznych i przetwarzalnych materiałów takich jak aluminium i szkło.
Nasze zakłady pracują tak, aby uzyskać certyfikat ISO 14001. To zapewnia lepsze zarządzanie różnymi formami naszej działalności mającymi wpływ na środowisko

POSTAWA PRZYJAZNA ŚRODOWISKU

Na całym świecie zainicjowaliśmy wewnętrzną kampanię wśród 2 600 naszych pracowników, której celem jest zwiększenie świadomości na temat “postawy przyjaznej środowisku”.
Korzystanie ze środków transportu “bardziej przyjaznych środowisku”, drukowanie dokumentów tylko wtedy, gdy są potrzebne, wyłączanie światła, gdy jest ono zbędne, organizowanie konferencji wideo zamiast wyjazdów … to małe kroki, które robią różnicę, jeśli są stosowane każdego dnia.

Drukuj stronę

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com