Polska - Polish Zmiana

Sektory naszych działań

Oferujemy pełen zakres rozwiązań oświetleniowych, respektując zasady rozwoju zrównoważonego i poprawiając życie ludziom w zakresie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia.

Sektory naszych działań

Rozwiązania dla każdego środowiska

               
               
Ambiance: pedestrian areas for leisure  Road+Urban: all paths taken to enable people to travel from a to b  Tunnel: underground passageway  Illumination: architectural landscaping or enhancement  Sport: all indoor or outdoor areas for playing or watching sport  Transit: a point where people wait for transport  Industrial: industrial zones such as warehouses or mines  Campus: enclosed environment with diverse purposes 


Oferujemy pełen zakres rozwiązań oświetleniowych, respektując zasady rozwoju zrównoważonego i poprawiając życie ludziom w zakresie bezpieczeństwa i dobrego samopoczucia. 

Nasze rozwiązania są dostosowane do specyficznych wymagań ludzi w zakresie oświetlenia, inteligentnych systemów jego sterowania, opraw drogowych, awaryjnych, sygnalizacyjnych i wielu innych zastosowań. 

Każde rozwiązanie wnosi istotne korzyści dla środowiska :

  • Ambiance (Klimat): tereny rekreacyjne dla pieszych, takie jak parki i skwery
  • Road+Urban (Droga+Miasto): główne arterie komunikacyjne łączące różne rodzaje dróg i obiekty
  • Tunnel (Tunel): komunikacja podziemna, dostępna jedynie przez punkty wejścia/wjazdu i wyjścia/wyjazdu
  • Illumination (Oświetlenie): architektura krajobrazu i iluminacja obiektów oraz fasad budynków
  • Sport (Sport): obiekty sportowe wnętrzowe i zewnętrzne dla zawodników i widzów, takie jak korty tenisowe i stoki narciarskie
  • Transit (Tranzyt): miejsca oczekiwania ludzi na różne środki transportu, takie jak przystanki autobusowe i lotniska
  • Industry (Przemysł): obiekty przemysłowe wnętrzowe i zewnętrzne, takie jak magazyny i kopalnie
  • Campus (Kampus): wnętrzowe obiekty użyteczności publicznej służące pracy i wypoczynkowi, takie jak szpitale i centra handlowe

 

Drukuj stronę

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com