Polska - Polish Zmiana

Być lokalną firmą w globalnym świecie

Sukces Schrédra budowany jest lokalnie wraz z jego klientami i dostawcami.

Być lokalną firmą w globalnym świecie

Nasze produkty wytwarzamy tam, gdzie je sprzedajemy


Didier Wellens, CEO - Schréder Group

"Nasze założenie bycia lokalną firmą oraz współdziałania z naszymi klientami, aby jak najlepiej odpowiadać na ich potrzeby, zdecydowały o naszej strukturze organizacyjnej i jej kluczowych zadaniach:

  • Wyznaczyć lokalny personel sprzedażowy zorientowany na klienta, wspomagany przez sieć serwisową i wsparcie techniczne, skoncentrowany na udostępnianiu najlepszych rozwiązań dla konkretnych zastosowań.

  • Udostępnić naszym zespołom sprzedażowym, działającym na całym świecie, pełne wsparcie ze strony naszego centrum serwisowego oraz profesjonalną wiedzę z zakresu Marketingu, Badań i Rozwoju, Zakupów i Produkcji, Zarządzania Zasobami Ludzkimi, Finansów jak również porad prawnych.

  • Stworzyć profesjonalne zaplecze know-how w celu udostępniania kompletnych rozwiązań dla poszczególnych segmentów rynkowych w celu przewidywania potrzeb naszych klientów”.

 

Drukuj stronę

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com