Nederland - Nederlands Verander

Duurzame verlichting

Schréder handelt 'groen' op verschillende manieren. We ontwikkelen producten die de “juiste verlichting” bieden met een beperkt energieverbruik.

Duurzame verlichting

Geëngageerd om te bouwen aan een groenere toekomst


ONZE PRIORITEIT: HET ENERGIEVERBRUIK ONDER CONTROLE HOUDEN

Alle studies bevestigen het: de energie die een verlichtingstoestel tijdens zijn volledige operationele levensduur verbruikt, is de grootste impact die de verlichting op het milieu uitoefent. Dit verbruik optimaliseren is altijd de ambitie en de passie van onze ontwikkelingsteams geweest.
Energie besparen, de efficiëntie van onze productie maximaliseren, de prestaties duurzaam in de tijd proberen te behouden, ... : dit zijn enkele doelstellingen waardoor we ons laten leiden. Beter doen met minder!

Schreder producten zijn ontwikkeld om te voldoen aan de Product Environmental Profile certificering (PEP) die volledig analyseert de hele levenscyclus van producten, van ontwerp tot recycling.

LOKALE AANWEZIGHEID: WIJ ONTWIKKELEN ONZE OPLOSSINGEN WAAR ZIJ GEÏNSTALLEERD WORDEN

Het is altijd ons basisidee geweest om ons op een duurzame basis in een land te vestigen. Toegewijde Schréder teams, dicht bij de klant, om een nauwe relatie op lange termijn op te bouwen, en om de lokale omgeving en noden te begrijpen. Door onze lokale teams nemen we actief deel aan de plaatselijke economische activiteit en dragen we bij tot de duurzame ontwikkeling van toekomstige generaties.

ONZE VERANTWOORDELIJKHEID: GROEN HANDELEN

Naast onze continue zoektocht naar energierendement, streven we er duidelijk ook naar andere factoren te optimaliseren, waaronder onze productie, distributie en recyclagemethodes voor onze verlichtingstoestellen.
Schréder werkt al enkele jaren aan het verkleinen van de verlichtingstoestellen, niet alleen als reactie op de nieuwe lichtbronnen die op de markt komen, maar in het bijzonder om de gebruikte hoeveelheid materialen te verminderen.
Schréder engageert zich eveneens om zo veel mogelijk duurzame en recycleerbare materialen te gebruiken zoals aluminium en glas.
Onze fabrieken streven naar de ISO 14001-certificering. Dit verzekert een beter beheer van de milieuaspecten van onze activiteiten.

GROENE HOUDING

We zijn een interne campagne gestart die zich richt tot de 2.600 werknemers die we wereldwijd in dienst hebben, om hen te sensibiliseren rond het aannemen van een groene houding.
Door gebruik te maken van groenere transportmethodes, door documenten alleen af te drukken als dat nodig is, door de lichten te doven, door de voorkeur te geven aan teleconferenties in plaats van reizen, ... :dit zijn kleine stappen die een groot verschil maken wanneer ze dagelijks gezet worden.

Pagina afdrukken

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com