Nederland - Nederlands Verander

CO₂ reductie

CO₂ reductie

Voortgang CO₂ reductie

In het kader van de CO₂ prestatieladder houden wij u graag op de hoogte op het gebied van CO₂-emissie en onze inspanningen op het gebied van reductie.

In dit rapport zijn scope 1 en scope 2 CO₂-emissies van Schréder geïnventariseerd voor het eerste semester van 2018. Hieruit blijkt dat de emissie van het eerste half jaar vrijwel gelijk is aan vorig jaar. Er is wel een positief verschil terug te zien in het elektraverbruik in de daluren. Deze is gedaald vanwege investeringen in nieuwe LED terreinverlichting met dimfunctionaliteit.

Het brandstofverbruik is het afgelopen jaar licht gestegen, echter is het verbruik per kilometer blijft gelijk. Voor de komende periode staat onder meer elektrisch rijden op de planning. Aan ons wagenpark wordt in september 2018 namelijk de eerste volledig elektrische auto toegevoegd. Wij verwachten hiermee het absolute brandstofverbruik iets te kunnen reduceren!


Nieuws:

- Laadpunt Shuffle in gebruik genomen door onze elektrische auto
 
- Nieuwe terreinverlichting toont mogelijkheden IoT en reduceert CO₂
 
 
 
 
Pagina afdrukken

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com