Nederland - Nederlands Verander

Hoe verlichten

Hoe moeten snelwegen worden verlicht

Energie-efficiënte verlichtingsinstallaties voor snelwegen dient als veiligheidsnorm voor verkeer met hoge snelheid en zwaar verkeer.

Meer

Hoe moeten stedelijke straten verlicht worden?

Verlichting voor stedelijke straten moet ontworpen worden met het oog op de veiligheid van de automobilisten, de fietsers en de voetgangers. Maar, ook het esthetische aspect en het visuele comfort vereisen speciale aandacht.

Meer

Hoe moeten parken verlicht worden?

De hoofdprioriteit van een parkverlichting bestaat erin de veiligheid te garanderen van de voetgangers die het park doorkruisen en het veiligheidsgevoel in dergelijke gebieden te verbeteren.

Meer

Hoe moeten voetgangerszones verlicht worden?

De veiligheid van voetgangers verzekeren is de hoofdprioriteit van dit soort verlichtingsinstallatie. Essentieel is de realisatie van een goede verticale en halfcilindrische verlichtingssterkte, zodat obstakels en gevaren duidelijk zichtbaar zijn.

Meer

Hoe moeten woonstraten worden verlicht

Bij woonstraatverlichting moet rekening gehouden worden met de behoeften van de verschillende gebruikers: autobestuurders, voetgangers en fietsers. Woonstraatverlichting moet ook een gevoel van veiligheid geven.

Meer

Hoe moeten stadswegen verlicht worden?

Stadswegverlichting hecht meer belang aan de prestaties van de verlichtingsinstallaties, maar verzekert tegelijk ook de verkeersveiligheid door een strikte naleving van de verlichtingsnormen.

Meer

Hoe moeten voetgangersoversteekplaatsen verlicht worden

Een zebrapad moet worden verlicht zodat naderende bestuurders duidelijk een voetgangerskruising zien op de weg. Een zichtbaar contrast moet worden gemaakt terwijl het visueel comfort geeft aan automobilisten en voetgangers.

Meer

Hoe moeten monumenten verlicht worden

Aanlichten van hoogtepunten van monumentaal erfgoed, creëert sfeer, versterkt trots en identiteit van een dorp of stad. Het licht moet worden gestuurd om problemen met schittering voor voetgangers of automobilisten te voorkomen.

Meer

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com