Nederland - Nederlands Verander

Disclaimer

Disclaimer

Bij het gebruik - nu en in de toekomst - van de website van Schréder Group, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Niettegenstaande er voorzorgen zijn genomen om de nauwkeurigheid van de informatie op de Schréder Group Web site te verzekeren, is deze informatie op de site niet voorzien van enige verklaring of garantie en zal Schréder Group, zijn leden of filialen, in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor het gebruik van beschikbare informatie, tenzij het specifiek anders wordt meegedeeld. Schréder Group garandeert niet dat de Web Site of de servers van de Web site vrij zijn van eventuele virussen of andere schadelijke elementen. Schréder Group behoudt het recht om de informatie op de Web site om het even wanneer te veranderen en/of te updaten zonder kennisgeving. De Web site voorziet links naar andere Web sites, die niet onder de bevoegdheid van Schréder Group vallen. Schréder Group is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere Web sites. Schréder Group voorziet deze links enkel en alleen gemakshalve. Het inbrengen van om het even welke link naar om het even welke web site duidt niet op een goedkeuring, van de inhoud van zulke Web sites, door Schréder Group. De informatie op de Web site mag enkel gebruikt, gekopieerd of verdeeld worden in zijn oorspronkelijke vorm voor persoonlijke doeleinden en voorzien van een Schréder Group copyright bericht. Dit recht geldt niet voor de software, tenzij met toestemming. De Web site voorziet toegang tot de productencatalogi van Schréder Group deze kunnen referenties en verwijzingen bevatten van een specifiek Schréder Group product of dienst; welke niet beschikbaar is in een bepaald land. Om het even welke referentie, duidt niet op het feit dat Schréder Group de intentie heeft om deze producten of diensten in om het even welk land te verkopen. Copyright van de Web sites en zijn inhoud ervan blijft eigendom van Schréder Group en zijn licentiegevers. All rights reserved.

Pagina afdrukken

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com