Verkoop Binnendienst

Verkoop Binnendienst

Wat is de doelstelling van uw afdeling ?

De klanten een goede service verlenen.
Onze afdeling staat ten dienste van de klant. Onze taak is om de klant een zo goed mogelijke service te bieden startende vanaf de prijsvraag, naar de bestelling, tot en met de levering en de service na verkoop.
Tijdens al deze stappen houden wij nauw contact met de klant en ondersteunen we hem bij zijn vragen. Gedurende dit traject trachten we tevens een duurzame relatie op te bouwen met de klant. In die optiek krijgt iedere klant, afhankelijk van zijn levering dan ook een vaste contactpersoon toegewezen waar hij met al zijn vragen terecht kan.

Onze mensen beschikken over de nodige basis kennis om de meeste vragen van de klant direct te kunnen beantwoorden. Mocht het antwoord niet direct beschikbaar zijn binnen de dienst, dan zijn er intern op de andere diensten steeds mensen beschikbaar om de klant verder te helpen.

Wat is de mooiste project/realisatie die door uw afdeling werd gerealiseerd?

De her-certificatie van ISO 9001-2008 naar ISO 9001- 2015.
Voor onze klanten is het belangrijk om samen te werken met een betrouwbare partner die beschikt over een goed kwaliteitsmanagementsysteem.
In die optiek heeft Schreder er reeds in het verleden voor gekozen om zich te laten certificeren volgens de ISO 9001 norm.
Recentelijk werd er een nieuwe versie van deze norm ingevoerd, met name ISO 9001 -2015. Deze nieuwe norm bracht een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee.
In het gehele proces werd door de afdeling Sales Support de lead genomen om samen met een externe consultant te komen tot een succesvolle implementatie van deze  nieuwe norm.

Wat betekent voor jullie bij Schréder te werken?

Werken in een dynamisch team in een innovatieve en boeiende omgeving die in volle vernieuwing is.

Kunt u me 3 woorden geven om Schréder te beschrijven?

Dynamisch, innovatief, klantgericht.

Pagina afdrukken

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com