Studiedienst (fotometrie)

Studiedienst (fotometrie)

Wat is de doelstelling van uw afdeling ?

Onze primaire taak is, uiteraard, onze klanten met kennis van zaken bijstaan in hun verlichtingsproject, met als belangrijkste doel het juiste licht op de juiste plaats brengen. Niet te veel, niet te weinig, nét genoeg.

We maken daarvoor gebruik van onze eigen tools, zoals ons calculatieprogramma Ulysse. Ulysse wordt ontwikkeld en onderhouden door ons R&D-centrum R-tech in Luik. Ons lidmaatschap in de organisaties zoals de CIE, CEN, ISO, BIV en NBN en de actieve rol die we in de verschillende werkgroepen opnemen op globaal (CIE), Europees (CEN) als locaal Belgisch (BIV en NBN) niveau, maakt dat we Ulysse steeds up to date kunnen houden met de allerlaatste versies van de verschillende normen, op de verschillende niveau’s.

Ulysse is bovendien in staat om de meest complexe in de openbare verlichting te maken : Tunnelberekeningen. Het gaat zelfs zo ver dat Ulysse onmiddellijk het script levert voor de in dienststelling van ons ATS-systeem. Er zijn niet veel berekeningsprogramma’s die zover gaan , en dus mogen we op dat vlak trots zijn dat wij in eigen huis deze kennis hebben en kunnen toepassen!

Een tweede, maar niet minder belangrijke calculatietool, is CADL ; deze AutoCAD-tool is gebaseerd op de gecertificeerde rekenmotor van Ulysse. CADL stelt ons in staat om rechtstreeks in de AutoCAD-plannen controlecalculaties te maken. Bij een goed ontwerp is het nodig om steeds het overzicht te behouden over het gehele project. Zo garanderen we de meest efficiënte oplossing op de weg, maar controleren we ook de impact van de lichtoplossing, bv. in bochten, kruispunten of aanliggende verkeerszones zoals oversteekplaatsen, fietspaden en voetpaden. Door de AutoCAD-plannen te bewerken met CADL, kunnen we verifiëren dat inderdaad de gehele installatie voldoet, en niet alleen het stukje rechte baan dat een typeberekening behandelt.

Uiteraard maken we ook gebruik van Dialux 4 en Dialux Evo ; We passen deze vooral toe bij binnenverlichtingsprojecten in bv. industrie of terreinaanstralingen buiten.  Dialux en Dialux Evo zijn in staat om op een zeer duidelijke manier het lichtconcept in 3D vorm te geven en iets ongrijpbaar als licht, toch begrijpelijk te maken voor onze klanten.

Het studiebureau werkt ook mee bij proefopstellingen zoals bij sommige grote aanstralingsprojecten ; Na de voorstudie, gaan we mee on site om ter plaatse de oplossing te verifiëren en bij te stellen. Zo kunnen we ons patrimonium op een smaakvolle en gebalanceerde manier in het licht te zetten.

Wij komen eveneens on site voor eventuele controle-metingen, zowel in lux als luminantie ; Dat maakt dat wij het ontwerpproces begeleiden van het eerste idee tot de uiteindelijke in dienststelling en oplevering.

Wat is de mooiste project/realisatie die door uw afdeling werd gerealiseerd?

Het is moeilijk om één project te kiezen ; zowat elk tunnelproject is het vermelden waard. Elke tunnel is anders, en het is daarom telkens weer een uitdaging om het onderste uit de kan te halen.

De R0 rond Brussel is nog een realisatie waar we trots op mogen zijn. Daar zijn we erin geslaagd om met één type armatuur een enorme energiebesparing te bereiken. Dat is een verwezenlijking waar we zelfs als gewone burger, los van Schreder, van kunnen genieten.

Maar één project steekt er wel bovenuit : Antwerpen – BRABO. De diversiteit van het project maakt dit tot één van de meest uitdagende uit onze portfolio : We gaan van aanstraling van de historische site op Kipdorp-brug, over tunnelverlichting onder het Operaplein naar een complexe wegverlichting bovengronds over de Leien, dwars door de grootste stad van Vlaanderen. Op het Operaplein komen bovendien een aantal maatwerkmasten, waarvoor we over alle departementen heen met elkaar samengewerkt hebben om dit project tot een goed einde te brengen.

Wat betekent voor jullie bij Schréder te werken?

Ons werk draagt bij tot meer kwalitatieve openbare ruimte. Wij ontwerpen mee aan een plaats op de wereld die ons charmeert door sfeervolle verlichting van een historisch gebouw, die ons verrast met creativiteit op  een plein in de stad, of nog meer fundamenteel, die ons veiligheid onderweg garandeert.

Daarnaast is de nabijheid van R-tech in Luik één van de belangrijkste meerwaarden bij Schreder. Omdat ons R&D-centrum, met al zijn labo’s en ontwikkelaars, bij wijze van spreken ‘om de hoek’ ligt, vind je ons regelmatig in Luik, waar we direct kunnen intappen in de kennis en ervaring die van over heel de wereld daar verzameld wordt.

Bovendien is de Applications-gemeenschap van Schreder een hechte groep ; Wanneer onze collega’s in Nederland, Spanje of Servië, of nog verder, in Chilli, Canada tot in Australië toe, hulp nodig hebben, staan wij klaar om hen bij te staan. Omgekeerd kunnen we ook op hen steunen wanneer we voor een probleem staan en waar we even een frisse blik kunnen gebruiken. Éénmaal per jaar komen we samen in Luik, om onze ervaringen te delen ; dat is één van de topmomenten van het jaar voor ons studiebureau.

Kunt u me 3 woorden geven om Schréder te beschrijven?

Beheersen van licht, kwaliteit, duurzaamheid.

Pagina afdrukken

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com