Ledarmaturen van Schréder op de Brusselse Ring: meer efficiëntie, meer kwaliteit, minder kosten!

Ledarmaturen van Schréder op de Brusselse Ring: meer efficiëntie, meer kwaliteit, minder kosten!

15/11/2017, Algemeen Nieuws | LED | Project Nieuws


De Brusselse Ring – de R0 – is een snelwegas rond Brussel. Het is de snelweg met de hoogste verkeersdichtheid van België. De ring is naast een toe- en uitgang voor de hoofdstad ook een belangrijke verbindingsas voor voertuigen die van de kust komen en op weg zijn naar het Europese binnenland. Gemiddeld 200.000 voertuigen gebruiken de snelweg elke dag.

De Ring wordt vooral met lagedruknatriumlampen verlicht. Om energie te besparen, heeft het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) besloten de lampen te vervangen door ledarmaturen. Daarmee wil het AWV 5 doelstellingen bereiken:

  • Het energieverbruik verminderen
  • De veiligheid van de automobilisten verhogen
  • De klasse M2-criteria respecteren van de CIE 115-2010-norm die onder meer het verlichtings- en uniformiteitsniveau vastlegt
  • Een snel rendement realiseren
  • De onderhoudswerken terugdringen

Op basis van die doelstellingen en de bestaande inplanting van de lichtmasten stelde Schréder de Ampera Maxi ledarmatuur voor. De indrukwekkende fotometrische prestaties van deze armatuur beantwoorden perfect aan het verlichtingscriterium van 1,5 cd/m² en de uniformiteitscriteria Uo = 40% - UI = 70% - TI max 10 van klasse M2. Het neutrale witte licht (4000k) van de leds verbetert de zichtbaarheid en het comfort van de automobilisten en gidst hen zo veilig over de snelweg.

In totaal werden 490 Ampera Maxi’s (128 led) geïnstalleerd op masten van 20 meter hoog. Naast de veiligheid verbeteren laat de nieuwe verlichtingsoplossing het AWV toe om zijn energieverbruik met 1/4de te verminderen. Een besparing die tot 50% kan oplopen als de lichten gedimd worden tijdens de uren wanneer de verkeersintensiteit afneemt. Bovendien zijn de Ampera-armaturen klaar voor het Internet of Things. Als de verantwoordelijken nog verder willen gaan met het intelligente beheer van de armaturen kunnen ze de toestellen op een intelligent besturingssysteem aansluiten en met andere verwante systemen laten communiceren.
De superieure efficiëntie, lange levensduur en beperkte onderhoudsbehoeften van de Ampera-armatuur laten het AWV toe om de kosten de volledige levensduur van het systeem tot een minimum te beperken.

Zowel de verantwoordelijken als de automobilisten zijn blij met de nieuwe installatie. De gebruikers stellen vooral de verbeterde kleurweergave en wegzichtbaarheid – zelfs bij slechte weersomstandigheden – op prijs. Wat wegbeheer betreft, zijn energiebesparing en lagere onderhoudskosten sleutelfactoren voor het AWV. Het agentschap onderstreept ook hoe Schréder en zijn studiebureau constructief met hen samengewerkt hebben om de doelstellingen te bereiken.

Bouwheer: AWV
Installateur : ELEC-DVC

Pagina afdrukken

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com