Constant Light Output (CLO)

Constant LIght Output (CLO) is een systeem om de afname van de lichtstroom te compenseren, en om oververlichting in de beginfase van een verlichtingsinstallatie te vermijden.

Constant Light Output (CLO)

Constant LIght Output (CLO) is een systeem om de afname van de lichtstroom te compenseren, en om oververlichting in de beginfase van een verlichtingsinstallatie te vermijden.

Men moet rekening houden met de toekomstige afname van de lichtstroom om aan de vereiste verlichtingsniveaus gedurende de hele levensduur van de installatie te blijven voldoen.

Zonder telemanagement betekent dit gewoonweg dat het initiële vermogen bij de installatie verhoogd wordt om de toekomstige verminderende lichtstroom op te vangen. Met een beheersysteem kan de lichtstroom nauwkeurig opgevolgd worden en kan de energie, die nodig is om een bepaald lichtniveau te bereiken, precies geregeld worden, niet meer en ook niet minder.  

 

 

 

Pagina afdrukken

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com