Hoe verlichten

Hoe moeten snel-en ringwegen worden verlicht

Energie-efficiënte verlichtingsinstallaties voor snel-en ringwegen dient als veiligheidsnorm voor verkeer met hoge snelheid en zwaar verkeer.

Meer

Hoe moeten woonstraten worden verlicht

Bij woonstraatverlichting moet rekening gehouden worden met de behoeften van de verschillende gebruikers: autobestuurders, voetgangers en fietsers. Woonstraatverlichting moet ook een gevoel van veiligheid geven.

Meer

Hoe moeten voetgangersoversteekplaatsen verlicht worden

Een zebrapad moet worden verlicht zodat naderende bestuurders duidelijk een voetgangerskruising zien op de weg. Een zichtbaar contrast moet worden gemaakt terwijl het visueel comfort geeft aan automobilisten en voetgangers.

Meer

Hoe moeten monumenten verlicht worden

Aanlichten van hoogtepunten van monumentaal erfgoed, creëert sfeer, versterkt trots en identiteit van een dorp of stad. Het licht moet worden gestuurd om problemen met schittering voor voetgangers of automobilisten te voorkomen.

Meer

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com