Master lighting plan voor Wenen

Bijna 150.000 verlichtings- toestellen zorgen voor begeleiding, afbakening en verlichting, en creëren een gevoel van veiligheid.

Master lighting plan voor Wenen

Schönbrunn Palace is illuminated by Terra and Noctis Maxi floodlights

 ENKELE FEITEN EN CIJFERS:

  • 150.000 verlichtingstoestellen
  • 51.000 MWh per jaar (2006)
  • Daling van het energieverbruik met 5 % tegen 2015 
  • 1.710 ton minder CO2-uitstoot tegen 2016


Verlichting ten voordele van iedereen

Wenen is altijd al bijzonder geïnteresseerd geweest in openbare verlichting en streeft ernaar om er in de hele stad te plaatsen, zowel in het historsiche hart als in het moderne centrum. Deze doelstelling om iedereen 's nachts comfort en veiligheid te bieden, zonder daarbij in te boeten aan kwaliteit m.b.t. de verlichtingscriteria en -normen, is niet nieuw. Is dat misschien de reden waarom Wenen een relatief laag misdaadcijfer kan voorleggen in vergelijking met de rest van Europa?

Een verlichtingsplan voor Wenen

In 2006 stelde het gemeentelijke departement voor openbare verlichting MA33, in samenwerking met het gemeentelijke departement voor architectuur MA19, het onlangs gepubliceerde verlichtingsplan voor Wenen op. De verlichtingsontwerpers Iris en Michael Podgorschek van PodPod Design stelden, samen met de adviseurs van FCP (adviseurs op het gebied van verkeersplanning), de richtlijnen voor de toekomstige stadsverlichting van Wenen op.

 Iris and Michael Podgorschek  - podpod design  

Broer en zus Iris en Pichael Podgorschek van PodPod Design spraken met ons over hun verlichtingsplan.

Hoe is dit verlichtingsplan tot stand gekomen? 
Iris Podgorschek: Het Weense departement voor openbare verlichting - MA33 genaamd - nam dit initiatief in 2006 en contacteerde ons kantoor. Zij vonden dat er nood was aan duidelijke richtlijnen voor de geplande verlichting van wegen en gebouwen voor de komende 10 tot 15 jaar.

Michael Podgorschek: Maar dit verlichtingsplan is geen vaststaand document. Het moet en zal evolueren. Het zal aangepast worden naargelang er nieuwe producten op de markt komen, nieuwe technologieën ontwikkeld worden en uiteraard ook naargelang de stad zelf verder ontwikkelt.

 

Welke doelstellingen hebben jullie nagestreefd?
M.P.: We hebben heel hard gewerkt aan de plaatsbeschrijving van de stad: de wijken, wegen, gebouwen, openbare parken. Al deze structuren hebben overdag een eigen hërarchie, die ook overgezet moest worden naar de nacht. Er moest een duidelijke structuur van het nachtelijke stadslandschap vastgelegd worden waarbij voor elke ruimte het meest geschikte verlichtingstype bepaald werd. 

I.P.: In zones die specifiek voorbehouden zijn voor voetgangers is een warm wit licht nodig, gezichtsherkenning is daar immers van essentieel belang. Anderzijds kunnen de straten die bestemd zijn voor voertuigen zeker met het gele licht van hogedruk natriumdamplampen verlicht worden. Voor monumenten en gebouwen is wit licht eerder een logische keuze, maar het verlichtingsniveau kan verschillen naargelang het een prestigieus gebouw of een eerder gewone site betreft.Hoe hebben jullie al die vereiste criteria voor een kwaliteitsverlichting geïdentificeerd en in een hiërarchie gegoten?
M.P.: Verlichting heeft verschillende functies. En sommige crieria zijn dan ook van vitaal belang. Zo is veiligheid bevoorbeeld een essentiële parameter. Traditioneel beschikt Wenen in de hele stad over een kwaliteitsverlichting die aan hoge normen beantwoordt, zowel in het centrum als in de meer afgelegen wijken. Ik denk dat verlichting een belangrijke rol speelt in het feit dat Wenen één van de veiligste westerse grootsteden is. Het criminaliteitsniveau in deze stad ligt duidelijk lager dan in vergelijkbare Europese steden. Nachtverlichting is geen luxe. Ze moet alle gebruikers van de stad geruststellen, ook bejaarden, kinderen en personen met een handicap.

 

Wat denken jullie over verlichting in de stad?
I.P.: Verlichting is een belangrijke factor wanneer men een stad of wijk een bepaalde identiteit wil geven. De verlichting van een gebouw of een weg bezorgt de voetganger informatie en referentiepunten. Een kleine lokale kerk zal niet op dezelfde manier verlicht worden als een kathedraal of een operagebouw in het hart van de stad. Verlichting maakt het mogelijk om monumenten in een bepaalde hiërarchie in te delen, zodat ze duidelijker worden voor iedereen. Dankzij een goede verlichting kan men de stad 's nachts begrijpen en "lezen".

M.P.: Verlichting draagt ook bij tot de oriëntering. Wie 's nachts op stap gaat in Wenen, zal de signalen opvangen van de verschillende manieren waarop de stad verlicht is en zo gemakkelijker zijn weg vinden. Openbare verlichting en aanstraling zijn min of meer zoals de sterren; ze helpen je om 's nachts de weg te vinden en de gewenste richting te kiezen!

 The Neos 1 floodlights are installed directly on the walls of the banks, or on 4m high lighting columns  The U2 luminaires exist in 2 sizes, one for main roads, the other for pavements and pedestrian spaces  In the centre of Vienna, the Hestia luminaires are installed in Mini and Midi versions depending on the height

De Neos 1 verlicht de oever van het Donaukanaal. Op die manier wordt het een aangename plek om zich 's nachts te ontspannen.

Het minimalistische design van de U2 is perfect aangepast aan de moderne omgeving.

De Hestia wordt geprezen voor zijn fotometrische eigenschappen en zijn compact en licht design.

 

Susanne Lettner is the Director of the City of Vienna's Department of Public Lighting (MA33

 

Susanne Lettner is directeur van het Weense departement van Openbare Verlichting MA33.

Met welke bedoeling heeft u dit verlichtingsproject gelanceerd?
Na mijn aanstelling als hoofd van dit departement in 2004, had ik de kans om contacten met steden als Lyon, Zürich en Hamburg te leggen. Hun verlichtingsplannen overtuigden me ervan dat strategische richtlijnen voor openbare verlichting ook voor Wenen belangrijk waren. Begrijpelijke strategische criteria vormen een doeltreffende basis waarop de verkozen politici van deze stad hun beslissingen kunnen nemen. Het doel van het verlichtingsplan was om de beleidsvormers van de voordelen van een kwaliteitsverlichting voor zowel de stad als haar inwoners te overtuigen. Ik hoop dan ook dat deze beleidsvormers erin zullen blijven geloven en zich zullen blijven interesseren in de ontwikkeling van de openbare verlichting van Wenen, en dat er ook in de toekomst nog meer geïnvesteerd zal worden op dit vlak.

 

Het Weense verlichtingsplan werd in april 2008 gepubliceerd. Wat moet er nu gebeuren?
Dit verlichtingsplan omvat de komende 10 tot 15 jaar. Het is een referentie en een basis voor alle partijen die in de stad actief zijn en voor alle beleidsvormers. Zij weten dat we samen een plan ontwikkeld hebben en dat we dit nu zo goed mogelijk zullen uitvoeren. Uiteraard mag dit verlichtingsplan de creativiteit niet in de weg staan. Er is altijd ruimte voor speciale projecten. Maar ik denk dat 90 % van de partijen die actief zijn in de openbare verlichting, ook effectief binnen het kader, dat door dit verlichtingsplan is opgericht, zullen werken.

 

Is energiebesparing een sleutelfactor in dit verlichtingsplan?
Ja, uiteraard. het verminderen van de door openbare verlichting gegenereerde energiekosten is even belangrijk als het verhogen van het veiligheidsgevoel bij de bewoners via een verlichting van topkwaliteit. De producten, die vermeld worden in de catalogus met verlichtingstoestellen die deel uitmaakt van het verlichtingsplan, zijn duidelijk producten die uitstekende resultaten kunnen voorleggen op het vlak van elektriciteitsverbuik en efficiëntie. Bovendien verbindt het Weense departement voor Openbare Verlichting zich ertoe om het elektriciteitsverbruik van de stad, zoals gekend in 2005, tegen 2015 met 5 % te doen dalen.

Neos lights Donau Kanal in Vienna
De Neos 1 grondschijnwerpers zijn rechtstreeks aan de muren van rivieroevers bevestigd, of op 4m hoge masten.


Ontdek meer informatie, waaronder een interview met Gerhard Weninger, technisch manager van het Weense departement van openbare verlichting (MA33), en veel meer foto's in het complete dossier.

Pagina afdrukken

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com