Openbare verlichting: Uitschakelen of slimme verlichting?

Openbare verlichting: Uitschakelen of slimme verlichting?

Sinds enkele jaren hebben nationale en regionale autoriteiten de openbare verlichting op wegen, volledig of gedeeltelijk, uitgeschakeld tijdens delen van de nacht om de energiekosten in de overheidsuitgaven te verminderen. Elke keer zijn de zorgen met betrekking tot veiligheid geuit en kort daarna is de straatverlichting weer volledig ingeschakeld.

Bij Schréder geloven we oprecht dat de implementatie van nieuwe technologieën op alle niveaus (d.w.z. armaturen, lichtbronnen en controlesystemen), dezelfde of een hogere energiebesparing kan genereren, zonder dat de veiligheid van automobilisten en passagiers is gevaar komt.

Openbare verlichting en straat veiligheid: overzicht van belangrijke studies 

Het debate over verlichting van straten en snelwegen bestaat sinds er besloten is ze 's nachts te verlichten. De eerste erkende studie werd geschreven in Frankrijk, in 1935 [Geets R. (1980)].
Het is opgericht op het moment dat “de verlichting van grote wegen vereist werd”.

De Belgische ervaring

Sinds 1968, een volkstelling om te bepalen of de wegen verlicht worden gebaseerd op de criteria van de hoeveelheid verkeer, is verricht in België. Het doel is om de juiste methode te vinden om te bepalen om wel of niet te verlichten met de nadruk op veiligheid. In 1978, de eerste resultaten, voor de te verlichten gebieden, werden gepubliceerd [Geets R. (1980)].
Globaal werd een daling van 30% van ongevallen bevestigd. Deze daling is belangrijker voor de gewonden en doden.

Hetzelfde Geets rapport vermeldt dat  snelwegverlichting minder dan 0.1% van de overheidsbegroting vertegenwoordigd, inclusief investeringen en onderhoud. Het verbruik vertegenwoordigt slechts 0.07% van het totale energieverbruik van België.

Maar in 1981 heeft de Belgische regering besloten om niet alleen de snelwegverlichting uit te schakelen voor een deel van de nacht, maar om ook om de luminantie te halveren door de helft van de armaturen los te koppelen tijdens de opstartperiode. Een statistische studie van de resultaten van dit besluit op het aantal ongevallen werd gepubliceerd in 1987 [De Clercq, G. (1987)].

Deze studie bevestigt de conclusies van de eerdere studies dat straatverlichting een positieve invloed heeft op het aantal ongevallen, ernstige verwondingen en sterftegevallen.

Openbare verlichting uitgeschakeld

Verhoging

 Ongevallen
 Doden
 Ernstige verwondingen 

 6.3%
 38.5%
 108%

 Openbare verlichting verminderd

Verhoging

 Ongevallen
 Doden
 Ernstige verwondingen 

 23.9%
 10%
 98.6%

Tabel 1: Percentage van extra ongevallen voor de 2 uitgevoerde scenario's

De Franse ervaring

De AFE (French Lighting Agency) verzocht het CNRS (National Centre for Scientific Research) om zich te verbinden aan een studie tussen 1998 en 2002 [AFE (2009)]. Deze keer heeft de studie geen rekening gehouden met de statistieken op de grond, maar alleen met de reacties van de automobilisten. 

Dit experiment, gedaan op een simulator, verwijderd factoren die de statistieken scheef trekken terwijl er gezorgd wordt voor de veiligheid van de persoon die de test uitvoert bij een ongeval. Door deze studies waren ze in staat om te controleren of straatverlichting zorgt voor verbetering van de veiligheid of niet. Bijvoorbeeld, tijdens de studie, is een mogelijke ongevalssituatie gecreëerd om de reactie van de bestuurder te testen.

 

Goede anticipatie

Ongeval

Niet verlicht

4 bestuurders

4 bestuurders

Verlicht

10 bestuurders

2 bestuurders

Tabel 2: Resultaten op de bestuurders anticipatie

 
De Noorse ervaring

Een van de belangrijkste kranten van de laatste jaren is een proefschrift geschreven in Noorwegen bij P.O. Wanvik. Straatverlichting 's nachts vermindert ongevallen met letsel met 30%.
Grote effecten zijn:

(1) 60% vermindering van fatale verwondingen
(2) 45% vermindering van ongevallen met voetgangers, resulterend in verwondigen
(3) 50% vermindering van ongevallen met gewonden op snelwegen.

Deze studies bewijzen dat straat- en snelwegverlichting is vereist voor het verbeteren van de veiligheid van de gebruikers.
Echter, het besluit om te verlichten of niet, blijft in handen van de overheid.
Vele handleidingen zijn tegenwoordig beschikbaar (normen, bronnen, technologieën…) om autoriteiten de juiste plaats te laten verlichten, met het juiste niveau op het juiste moment! Dit alles, terwijl die aan de economische en veiligheid specificaties voldoen! 

 

Handhaven van verlichting en besparingen genereren: een voorbeeld

Terwijl verlichting en verlichtingsmethodes aanzienlijk geëvolueerd zijn sinds wegen voor het eerst verlicht werden, het type lichtbronnen is meer dan 30 jaar onveranderd gebleven: de lagedruk natrium lamp. Toegegeven, de verlichtingsefficiëntie (lumen/watt) blijft ongeëvenaard. Maar tegenwoordig is het niet alleen de efficiëntie van de lichtbron die in beschouwing moet worden genomen.

Andere soorten lichtbronnen zijn geëvolueerd in verschillende aspecten: licht efficiëntie, kleurtemperatuur, kleurweergave, levensduur en te slotte de dim-mogelijkheid versus levensduur. Elektronica maakt het mogelijk nieuwe functies te bieden (constant lumen output, verstelbare lumen output…). 
Bedieningsmogelijkheden (unidirectionele en bidirectionele) kunnen niet alleen de lichtstroom beheren, maar ook het licht in zijn totaliteit (draaitijd, lichtuitval, foutmeldingen…).
Recente vooruitgang brengt een geoptimaliseerd onderhoud voor openbare verlichting.

Dit is het domein waar we nog steeds kunnen verbeteren: de verlichtingsniveaus beheren op basis van de behoeften op het moment dat het nodig is.

Neem bijvoorbeeld, een weg waar de openbare verlichting moet worden vervangen. De openbare autoriteiten vragen om verschillende technische oplossingen voor het project. Deze oplossingen moeten voldoen aan verschillende behoeften:

  • Retrofit HPS (hoge druk natrium) of LED
  • Schatting van het jaarlijkse energieverbruik 


In dit verband voegen we twee criteria toe voor het inschatten van de efficiëntie van de lamp of de installatie:

  • Service niveau: percentage gebruikers (voertuigen, voetgangers, fietsers, …) die profiteren van het licht 's nachts 
  • Verlies niveau: verhouding tussen de cumulatieve tijd van het ontbreken van gebruikers wanneer het licht is ingeschakeld en de duur van de nacht


Voor deze simulatie houden we rekening met verschillende hypothesen:

  • Overeenstemming met NBN 13201
  • Gemiddelde nacht van 12 uur 
  • Nacht verkeer vooral na 4 uur 
  • 6 verlichtingsniveaus modulatie scenario's

 

Nacht profiel

Configuratie

 

De eerste 3 scenario's worden ingesteld zonder specifieke apparatuur; het is een eenvoudige gradatie.

De andere 3  scenario's moeten een detector voor het beheer van de aan- en uitschakeling op basis van de aan- of afwezigheid van een gebruiker. Als de aan en uit fase snel en onvoorspelbaar zijn wordt een sensor gebruikt, de laatste 3 scenario's zijn alleen beschikbaar met een LED-oplossing.

Enkele beginselen werden opgenomen in de hypothesen voor deze vergelijking (bijvoorbeeld gemiddelde nacht duur), echter blijven ze hetzelfde voor alle scenario's en lichtbronnen.

 

1

100% gedurende de nacht

2

50 % van 22:00 tot 06:00 uur

3

0% van 22:00 tot 06:00 uur

4

Detectie van 22:00 tot 06:00 uur

5

Detectie gedurende de nacht

6

Detectie gedurende de nacht  + 50% van 
22:00 tot 06:00 uur

Figuur 1: Definitie van scenario's voor de vergelijking van oplossingen


Vergelijking 

De bestaande verlichting voor het gebied wordt verzorgd door 7 armaturen uitgerust met 100W hoge druk natrium lampen en 22 armaturen met 125W hogedruk kwik damp lampen.
De aanbevolen HPS oplossing bestaat uit 31 armaturen met 100W lampen. 
De LED-oplossing bevat 38 armaturen met 54W.

Op basis van de opgelegde hypothesen, kunnen we vaststellen dat het jaarlijkse verbruik van de bestaande oplossing. Ook kunnen we de twee vervangende oplossingen, alsmede oplossingen voor elk scenario instellen.

Figuur 2: Vergelijking van jaarlijks energieverbruik per scenario

Openbare verlichting is een dienst aan de bevolking. Deze service moet 100% van de tijd beschikbaar zijn.
Echter schatten wij in dat deze armaturen niet hoeven te verlichten wanneer er niemand aanwezig is. Het is op dit moment dat de service en verlies niveaus in het spel komen. 
Figuur 3 toont de verhouding tussen deze twee criteria in de verschillende scenario's.

 

Figuur 3: Service en verlies niveaus voor de verschillende scenario's 

Figuur 4: Financiële verliezen voor de twee oplossingen op basis losses for the two solutions based on the scenario

De schatting van de financiële verliezen [Figuur 4], laat de verliezen zien, gegenereerd doordat verlichting aan is wanneer er niemand is.
LEDs kunnen helpen bij het bereiken van geen financieel verlies, iets dat traditionele lichtbronnen niet kunnen bereiken omdat ze niet geschikt zijn voor constante detectie.
Nogmaals, de keuze van het beheertype is kritisch in deze vergelijking.
Bijvoorbeeld, financiële verliezen zijn hetzelfde als de verlichting is ingeschakeld van 22:00 uur tot 06:00 uur of voor verlichting die uitgerust is met detectie. Echter, het service niveau weergegeven aan de bevolking is niet hetzelfde. 
 

Conclusie 

Straat en snelweg verlichting is vereist om de veiligheid voor het grote publiek en de openbare diensten (politie, ziekenwagens...) te waarborgen.
Tegenwoordig is het mogelijk de openbare verlichting aan te passen aan de behoeften van elke gebruiker.
Een managementsysteem geschikt voor de behoeften van de gebruikers kunnen ook financiële besparingen opleveren voor de overheid.
Gewoon uitschakelen van de bestaande apparatuur is niet de oplossing op de lange termijn.
Technologische vooruitgang biedt de mogelijkheid om, in deze periode van economische crisis, oplossingen te plaatsen die structurele besparingen opleveren.

Voor meer details, lees alstublieft het gehele dossier.

Raadpleeg onze referenties in verlichting voor snel-en hoofdwegen

Raadpleeg onze referenties in  verlichting voor secundaire en stedelijke wegen

Pagina afdrukken

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com