Verlichting en mobiliteit

Verlichting speelt een essentiële rol in het oplossen van mobiliteits- problemen

Verlichting en mobiliteit

Lighting plays an essential role in promoting public transport

Schréder, de partner voor verlichting en mobiliteit in steden

Het mobiliteitsvraagstuk in steden oplossen is één van de belangrijkste uitdagingen van de 21ste eeuw. Om de mobiliteit te verbeteren moeten de inwoners van de stad in eerste instantie gestimuleerd worden om voor het openbaar vervoer te kiezen. Hoe kunnen we daar echter voor zorgen? Eén van de oplossingen is het openbaar vervoer comfortabeler en veiliger maken, en daarin kan infrastructuurverlichting een belangrijke rol spelen.

Een aangepaste verlichting creëert een gevoel van comfort en verhoogt ook het veiligheidsgevoel bij de gebruikers. Schréder ontwerpt al jarenlang hoogwaardige verlichtingsoplossingen die aangepast zijn aan de noden van het openbaar vervoer.

Onze verlichtingsoplossingen dragen bij tot de herwaardering van het stedelijke landschap en helpen het leven in de stad aangenamer te maken door de fotometrische eigenschappen van verlichtingstoestellen te optimaliseren, de energiekosten te beperken en het onderhoud van deze installaties te vereenvoudigen.

Talloze steden hebben Schréder reeds als hun partner gekozen: Antwerpen in België, Marseille in Frankrijk, Leipzig in Duitsland en Porto in Portugal. Dit dossier focust op de manier waarop verlichting aan het succes van mobiliteitsplannen hebben bijgedragen. Deze plannen werden door deze steden geïmplementeerd door het comfort, de veiligheid en de esthetische waarde te verbeteren.

 

Antwerpen, België: verlichting ten dienste van de mobiliteit 

De mobiliteit in de stad verbeteren 
Via haar mobiliteitsplan wil de stad Antwerpen de levenskwaliteit en de veiligheid in de stad verbeteren. Verder wil ze ook een vlottere doorstroming van het verkeer in de agglomeratie realiseren. Het plan omvat meerdere infrastructuurprojecten die de stad en de haven beter toegankelijk moeten maken. Deze projecten steunen onder andere op het bevorderen van het openbaar vervoer. Binnen die context werden de rijstroken voor trams en bussen verbreed. In de eerste fase voorzag men ook een nieuw verlichtingssysteem dat op dit ogenblik reeds in gebruik is.

Een beteLighting plays an essential role in promoting public transportre levenskwaliteit

De verlichting van tram- en bushaltes, evenals de rijstroken die ernaartoe leiden, waren een belangrijk onderdeel van het plan. "Een goede verlichting onthult de structuur van de stad. Ze draagt bij tot een veilige en aangename omgeving. Vóór we de verlichtingstoestellen gekozen hebben, hebben we dan ook een grondige studie gemaakt, die eveneens rekening hield met het esthetische aspect". De Antwerpse autoriteiten waren op zoek naar een verlichtingsoplossing waarmee ze het aantal masten konden beperken en dat een aangepaste verlichting voor elke specifieke verkeerszone kon bieden.

Elektriciteit en verlichting op één maat 

De masten, die de elektrische kabel voor de trams dragen, werden uitgerust met Neos-schijnwerpers. Zo bleef het aantal masten beperkt en kon ook het esthetische uitzicht van het stedelijke landschap bewaard blijven. Bovendien blijven ook de kosten voor beheer en onderhoud binnen de perken.

 

 

De zones van elkaar onderscheiden door een variërende lichtsterkte

Dankzij de grote keuze aan reflectoren en lichtbronnen konden we met de Neos-schijnwerpers een gepaste oplossing voor de specifieke behoeften van het project bieden. Zo kunnen in de schijnwerpers diverse lamptypes met verschillende vermogens gebruikt worden om de zones van elkaar te onderscheiden. Voor de verlichting van de rijweg gebruiken we een hogedruk natriumdamplamp van 150W, terwijl de nieuwe Cosmopolis-lampen van 60W de perfecte keuze zijn voor de verlichting van tram- en busrijstroken. De voetpaden worden dan weer verlicht met Neos-schijnwerpers voorzien van Cosmopolis-lampen van 140W. Het contrast tussen de verschillende zones op de weg wordt zo versterkt waardoor het veiligheidsgevoel bij alle weggebruikers - voetgangers, fietser, gebruikers van het openbaar en automobilisten - tevens toeneemt.

The Neos provides a flexible lighting solution for the tramway in Antwerp

Corneel Verbeemen, project manager van Studiegroep Antwerpen Mobiel, TV SAM, geeft ons zijn mening over hoe stadsverlichting eruit moet zien.

Welke rol kan verlichting spelen in een mobiliteitsplan?

Op het vlak van de mobiliteit moet verlichting er in eerste instantie voor zorgen dat de verkeersaders van de stad duidelijk zijn voor de verschillende weggebruikers. Een aangepaste verlichting bezorgt het stedelijke landschap bovendien een zekere uitstraling. De dagelijkse omgeving van de stadsbewoners wordt er heel wat aantrekkelijker door.  

Wat was de grootste uitdaging van dit project?
We moesten ervoor zorgen dat er een duidelijk contrast was tussen de verlichting voor de wegen en fietspaden, en de verlichting voor tram- en busrijstroken. Met de hulp van Schréder en nog enkele andere projectpartners, zijn we met slechts één type verlichtingstoestel tot de ideale oplossing gekomen. Ik wil ook de uitstekende technische steun die we van Schréder hebben gekregen benadrukken, evenals de goede samenwerking tussen de verschillende partijen die betrokken waren bij dit project.  

 

Marseille, Frankrijk: herwaardering van de Canebière en het stadscentrum dankzij de tram en de verlichting

Het "Plan voor Stadsvervoer" van de stad werd opgesteld om het openbaar vervoer te reorganiseren en om de inwoners van Marseille de kans te geven om opnieuw te leren hoe ze de ruimte kunnen delen. Dit plan erkent ook dat kwaliteitsverlichting essentieel is om het stadscentrum met succes te herwaarderen.

De tram, die al vele decennia verdwenen was uit het stadscentrum, maakt nu opnieuw zijn opwachting in Marseille. De stad heeft besloten om tramlijn 68 te moderniseren en enkele nieuwe trajecten aan te leggen, maar hierbij werd ook de nodige aandacht aan de voetganger besteed door het vernieuwen en verbreden van de voetpaden. Om de straten van Marseille een eigen identiteit te geven, heeft de stad twee complete reeksen verlichtingstoestellen laten ontwerpen die zowel voor de verlichting van wegen en tramlijnen als voor hun omgeving moeten instaan.

Op voorhand werden enkele strikte criteria vastgelegd voor de esthetiek en het ontwerp, evenals op het vlak van beheer, efficiëntie, duurzaamheid en verlichtingsprestaties. Deze samenwerking heeft geleid tot een verlichting van topkwaliteit die de openbare ruimte volledig herwaardeert, en dit met respect voor het milieu en met behoud van de bestaande landschappen, zowel overdag als 's nachts.

 

Wij hadden een gesprek met Jean-marie Audibert, directeur Verlichting van de stad Marseille, die ons wat meer over dit project vertelt.

 

Jean-Marie Audibert, Director of Lighting for Marseille

 

Welke factor heeft geleid tot de opmaak van het nieuwe stedelijke verlichtingsplan?

De terugkeer van de tram kadert binnen een globale strategie om het stadscentrum te ontsluiten, maar wil vooral het stadscentrum en de Canebière, de beroemde verkeersader van Marseille, herwaarderen. Wij hebben van deze grote infrastructuurwerken geprofiteerd om tegelijkertijd ook de openbare verlichting in de stad een andere look te geven.

Welke waren de belangrijkste doelstellingen? 
Aangezien verlichting een bepaalde sfeer kan creëren, speelt ze een essentiële rol bij de herwaardering van de stad. Naast haar functionele taak, wilden wij eveneens een verlichting die onze sites zou opwaarderen en een gezellige sfeer kon creëren. Aangezien de infrastructuur van de openbare verlichting stedelijke ruimte inneemt, besloten de autoriteiten twee mast- en verlichtingstoestellen te laten ontwerpen die de identiteit van de stad Marseille konden uitdragen.

Wat zijn de belangrijkste criteria in uw verlichtingsplan?
Naast de heel specifieke doelstellingen op het vlak van prestaties, namelijk de totale verlichting; efficiëntie, duurzaamheid en beheer, waren wij ook op zoek naar kwaliteit voor de kleurweergave en de lichtverdeling. Verder wilden wij ook de visuele hinder beperken door een deel van de verlichtingstoestellen op de elektriciteitsmasten van de tramlijn te installeren.

 

Cristella verlicht de stad en zorgt voor sfeervolle verlichting.

Op een deel van de tramlijn werd Gyptis op kabelmasten geïnstalleerd.

 

Leipzig, Duitsland: aantrekkelijke verlichting voor tramgebruikers

Het openbaar vervoer aantrekkelijker maken en de mobiliteit verbeteren: dat waren de doelstelling bij de modernisering van het tramnetwerk in Leipzig. De uitdaging? De diverse btetrokken zones in de stad verlichten met behulp van een uniek gamma verlichtingstoestellen die in meerdere configuraties geïnstalleerd kon worden. Tegelijk was het ook de bedoeling een esthetische samenhang te creëren in het stedelijke landschap.

De tramgebruikers een veilig gevoel geven
Het tramnetwerk is een belangrijk onderdeel van de mobiliteit in Leipzig. Via een modern en efficiënt netwerk tracht de stad de tram als transportmiddel voor zowel de inwoner van de stad als de toeristen aantrekkelijk te maken. De stad voorzag een belangrijk deel van het moderniseringsbudget voor de verlichting. "Een degelijke stadsverlichting heeft een positieve impact op de mobiliteit", zo stelt Lars Loebner, beheerder van de inrichting van de Openbare Ruimte in de stad Leipzig. "De verlichting aan de haltes en op de wegen beïnvloedt sterk het beeld dat de gebruikers van het openbaar vervoer hebben. Een degelijke verlichting zorgt ervoor dat de reiziger zich op zijn gemak voelt terwijl hij op de tram wacht".

Esthetische en aanpasbare verlichtingstoestellen
“Het verlichtingssysteem moet het tramnetwerk een veilig, modern en efficiënt imago bezorgen", voegt Lars Loebner daar nog aan toe. "We zouden ook willen dat het het esthetische uitzicht van de stedelijke ruimte verbetert." De stad Leipzig heeft dit project toevertrouwd aan Schréder, dat met zijn Citea-gamma aan elk aspect van het project tegemoetkomen kon komen. Dit verlichtingstoestel is verkrijgbaar in drie verschillende formaten (Mini, Midi en Maxi), waardoor ook verschillende combinaties op één enkele mast mogelijk zijn. Dit betekent dat het bijvoorbeeld gebruikt kan worden om een tramhalte of een kruispunt te verlichten.

Lars Loebner, Manager for the Development of Public Spaces in Leipzig

Lars Loebner was één van de personen die instond voor de leverancierskeuze bij dit project rond de verlichting van het tramnet. Hij vertelt ons welke elementen hem gemotiveerd hebben om voor Schréder te kiezen.

 

Wat waren de belangrijkste criteria bij de keuze van de leverancier?
Naast de technische en economische parameters, waren wij vooral op zoek naar een leverancier die een aantrekkelijk en tijdloos design kon voorstellen. Dit project vereist immers een levensduur van 30 jaar voor de verlichtingstoestellen. Het was dan ook belangrijk dat het om een modern en vooral duurzaam ontwerp ging. Verder moest het verlichtingstoestel ook uitgerust zijn met de lichtbronnen van de toekomst. Schréder kon op al onze vragen een antwoord geven onder het motto van "alles is mogelijk".

Welke prestatiegebonden elementen hebben bijgedragen tot de uiteindelijke beslissing?
De voorgestelde oplossing, en met name de reflectortechnologie, zorgt voor buitengewone fotometrische eigenschappen. Dankzij dit ontwerp kunnen wij bovendien de onderhoudsfrequentie verminderen. De Citea-verlichtingstoestellen bezorgen ons ook nog een een aanzienlijk energierendement. Door de integratie van elektronische ballasten en de meest recente lampen hebben we ons elektriciteitsverbuik gevoelig kunnen doen dalen.

 

Bekijk het complete dossier voor meer interviews en foto's over verlichting en mobiliteit.

Pagina afdrukken

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com