Led Generatie van Schréder

Een generatie verlichtingstoestellen die innovatief, intelligent en betrouwbaar zijn.

Led Generatie van Schréder

Schréder LED Generation

 IN ENKELE WOORDEN

  • 25 ledverlichtingstoestellen voor de "juiste verlichting" 
  • Alle activiteitssectoren: weg, stad, tunnel en aanstraling
  • Performante led engines
  • Verminderd energieverbruik
  • Betrouwbare oplossing
  • FutureProof

 

De Led Generatie… voor Schréder is ze innovatief, intelligent en verantwoordelijk.


Schréder stelt een volledig gamma verlichtingstoestellen voor in al haar activiteitssectoren: weg- en stadsverlichting, tunnelverlichting en aanstraling. Deze producten reflecteren onze wens om in de "juiste verlichting" te blijven voorzien. Dit doen we door technologische oplossingen te voorzien die van deze nieuwe lichtbron een goed alternatief maken op de traditionele lichtbronnen. Hiervoor ontwikkelden we concepten die van led het nieuwe instrument van onze ambitie maken: lichtoplossingen voor morgen aanbieden.

We hebben 2 fotometrische led engine-concepten uitgewerkt om alle soorten toepassingen in de weg- en stadsverlichting te kunnen aanbieden.

Oriento®/ OrientoFlex® - een fotometrisch systeem dat maximaal gebruik maakt van leds

Oriento® is een fotometrisch systeem op basis van een nauwgezette oriëntatie van de leds. Deze zijn uitgerust met minutieus geselecteerde lenzen. Elke led die bij een lens hoort, heeft een eigen oriëntatie. Het is de combinatie van alle leds die voor de globale lichtverdeling zorgt. Het Oriento®-concept biedt de mogelijkheid om de lichtstroom op de rijweg te maximaliseren en tegelijkertijd eventuele hinder zoals storend licht te vermijden.  

Een variant van het Oriento®-concept garandeert daarenboven totale flexibiliteit op fotometrisch vlak. Met de OrientoFlex® kunnen de oriëntatie van de leds en ook hun aantal aangepast worden, waardoor het systeem in een hele reeks toepassingen in de wegverlichting gebruikt kan worden. De flexibiliteit van de OrientoFlex® laat ook een instelling aangepast aan de specifieke bijzonderheden van elk project toe. Op die manier wordt het mogelijk om aan speciale behoeften op het gebied van verlichting te beantwoorden en kan vooral ook de omgeving mee opgenomen worden.  

Oriento®/ OrientoFlex® - a photometric system that maximises LED performance

LensoFlex® - een fotometrisch systeem voor stadstoepassingen
 LensoFlex® builds on the flexibility offered by a selection of lenses, with the goal of creating ambiances and meeting the needs  

Voor een perfecte beheersing van de prestaties van de ledverlichtingstoestellen die op dit concept gebaseerd zijn, heeft Schréder specifiek een reeks lenzen ontworpen die de flexibiliteit van de fotometrische led engine verzekeren. Gezien de diversiteit bij de fotometrische oplossingen die specifiek ontworpen zijn voor de creatie van een bepaalde lichtsfeer, is het LensoFlex®-systeem bijzonder geschikt voor de verlichting van stedelijke ruimten zoals wegen, lanen, parken, openbare pleinen, fietspaden, ... M.a.w. plaatsen waar het welzijn en de veiligheid van de gebruikers van essentieel belang zijn.   

Het aanbieden van duurzame en verantwoorde oplossingen die de voordelen op zowel energetisch als fotometrisch vlak optimaliseren, is voor Schréder een engagement waarop geen toegevingen gedaan kunnen worden.

De prestaties van onze fotometrsiche, thermische en mechanische concepten beogen duidelijk een vermindering van de energie die gerealiseerd moet worden om de vereiste verlichtingsniveaus te bereiken, en dit met naleving van de geldende internationale normen gedurende de hele levensduur van het verlichtingstoestel.

Ledverlichtingstoestellen die door Schréder ontwikkeld zijn, tonen opmerkelijke fotometrische prestaties. Een voorbeeld: we nemen het verlichtingstoestel Senso en een weg die volgens CIE 115 is ingedeeld in de categorie M4. Het geïnstalleerde vermogen dat nodig is om een blijvend verlichtingsniveau van 0.75cd/m² te halen, bedraagt minder dan 0.6W per vereiste m² rijweg en per vereiste cd/m².

Door onze bekommernis om de impact op het milieu te beperken, zijn de producten van Schréder zodanig ontwikkeld dat ze voldoen aan het Product Environmental Profile (PEP), die de hele productlevenscyclus analyseert, van ontwerp tot recyclage.

Om betrouwbare, duurzame en efficiënte oplossingen te kunnen voorstellen, heeft Schréder twee concepten ontwikkeld.


ThermiX® - tot 80% van de lichtstroom gegarandeerd voor een minimum van 60.000 uren

Het warmtebeheer van de leds is een cruciaal punt om tot betrouwbare verlichtingstoestellen te komen. Het is van essentieel belang dat de vrijgekomen warmte goed beheerst wordt om te kunnen garanderen dat de leds een lange levensduur hebben, maximaal efficiënt zijn en hun lichtstroom ook na verloop van tijd nog weten te behouden. Schréder heeft een concept ontwikkeld, ThermiX®, dat gebaseerd is op de optimalisatie van meerdere parameters die aan bod komen bij het warmtebeheer van de leds:
• de thermische compartementering tussen de leds en de elektronische voorschakelapparatuur,
• de directe geleiding: de warmte wordt afgevoerd via de kortste weg tussen de warmtebron en de buitenkant,
• een geoptimaliseerd concept van het oppervlak waar de warmte-uitwisseling met de buitenkant plaatsvindt,
• de gedrukte schakelingen waarop de leds bevestigd en aangesloten zijn (PCB), zijn uitgerust met een termperatuursonde waarmee een eventuele oververhitting vermeden kan worden.

Vooraf, tijdens de ontwerpfase van de ledverlichtingstoestellen, maakt Schréder gebruik van geavanceerde software voor thermische simulatie om te bepalen hoe de verlichtingstoestellen in de toekomst zullen reageren. Vooraleer het concept in productie gaat, worden er nog metingen verricht, eerst op prototypes en nadien op de eerste monsters.

Het ThermiX®-concept dat in onze ledverlichtingstoestellen toegepast wordt, maakt het mogelijk om 80 % van de initiële lichtstroom te behouden, wat 60.000 gebruiksuren oplevert, en dit tot een maximale omgevingstemperatuur van 35°C.

ThermiX® reduces the running temperature of the LEDs  

  LEDSafe® - efficiënt beschermen om lang mee te gaan
 LEDSafe® completely seals the photometric engine, preventing water and dust ingress LEDSafe® is de volgende stap in het Sealsafe®-systeem en kenmerkt zicht door een volledig afgesloten fotometrische led engine. Dit concept verzekert het behoud van de fotometrische prestaties en vermijdt tegelijkertijd dat er stof en water in de optiekruimte binnendringen.  

FutureProof - het evolutieve concept van Schréders hand

Aangezien leds een voortdurende technologische evolutie kennen, heeft Schréder ervoor gekozen om wegverlichtingstoestellen te ontwerpen die mee kunnen evolueren met de technologische vooruitgang. Onze verlichtingstoestellen profiteren vandaag al van de laatste ontwikkelingen, zowel op het  vlak van elektronica, fotometrie, materiaalkeuze als uiteraard de leds zelf. Maar daarnaast beantwoordt het concept van onze nieuwste verlichtingstoestellen ook aan de behoefte om ze in de toekomst aan de laatste nieuwe leds te kunnen aanpassen.

Zowel de fotometrische led engine als het elektronicablok werden in onze meest recente modellen zo ontworpen zodat ze aan het eind van de levensduur van de ledsgemakkelijk door nieuwe modellen met dezelfde technologie vervangen kunnen worden.

De FutureProof, die door Schréder bedacht werd, maakt duidelijk dat wij vooral oplossingen willen aabieden die duurzaam zijn in de tijd en flexibel zijn met het oog op latere technologische verbeteringen.

FutureProof to accommodate future innovations

 

Om meer over de Led Generatie van Schréder te weten te komen, download ons dossier.

Pagina afdrukken

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com