Smart Cities in België: Barometer 2018 !

Smart Cities in België: Barometer 2018 !

In 2017 peilde een eerste studie van het Instituut al naar de Smart City-dynamiek in onze Belgische gemeenten. Maar hoe zit het vandaag in België, precies een jaar na het eerste nationale kwantitatieve onderzoek? 
Als voor de barometer 2017, belicht deze studie de veralgemeende resultaten voor de Belgische bevolking en in het bijzonder een analyse op schaal van onze drie regio’s (Vlaanderen, Wallonië, Brussel); de stedelijke en de landelijke gemeenten. Dit jaar biedt deze een extra inzicht op onze 10 provincies, waardoor een grondig begrip van hun respectievelijke werkingswijze mogelijk is.

In deze nieuwe studie greep bijna een kwart van de Belgische gemeenten de kans om hun stem te laten horen. Hoewel het concept van de Smart Cities wereldwijd op zeer heterogene wijze gezien en begrepen wordt, toont deze studie aan dat de Belgische gemeenten zich het onderwerp steeds meer eigen maken en hun eigen recept hebben ontwikkeld, aangepast aan de uitdagingen van hun grondgebied.

Deze studie toont aan dat de ontwikkeling van een Smart City-aanpak niet zomaar een trend is en niet beperkt blijft tot de verbetering van het imago dat de Belgische gemeenten willen uitdragen. Het gaat om een echte bewustwording die zorgt voor een inclusieve dynamiek, waarbij het menselijke aspect centraal staat.

Van de voornaamste thema's waaraan in onze Belgische gemeenten wordt gewerkt, werden er in de studie zes thema's in het bijzonder onder de aandacht gebracht: energieoptimalisatie (44%), burgerparticipatie (44%), bestuur (44%), transport en mobiliteit (43%), economische aantrekkelijkheid en ontwikkeling (42%) en telecom, digitalisering en innovatie (40%). We merken hierbij wel op dat in landelijke gemeenten de nadruk eerder ligt op specifieke technologische ontwikkelingen (slimme ledverlichting, telecom, digitalisering en innovatie) en milieu-optimalisatie.

Burgerparticipatie is een gemeenschappelijke prioriteit in Wallonië en Brussel. Verder variëren de drie voornaamste thema’s van de gemeenten naargelang het gewest.

  • Vlaanderen: Transport en mobiliteit (48%), duurzaamheid en milieu (48%), vrije tijd en cultuur (47%)
  • Brussel: Burgerparticipatie (75%), aantrekkelijkheid en economische ontwikkeling (75%), stedelijke planning en ontwikkeling (75%)
  • Wallonië: Slimme ledverlichting (57%), burgerparticipatie (51%), energieoptimalisatie (49%)

In conclusie :
In onze gemeenten bruist het dus steeds meer van initiatieven en projecten met als doel de levenskwaliteit van morgen op hun grondgebied te verbeteren en hun duurzaamheid te verzekeren.

Ontdek de resultaten van de Belgische Barometer 2018 van Smart City Institute.

Pagina afdrukken

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com