Kenniscentrum

Smart Cities in België: Barometer 2018 !

Mid-juni onthult het Smart City Institute (SCI) zijn tweede stand van zaken over de Smart Cities in België. De 589 Belgische gemeenten werden voor die gelegenheid bevraagd om hun perceptie van het fenomeen en hun strategieën en projecten op dat vlak beter te begrijpen.

Antwerpen

Omdat Antwerpen zich terdege bewust is van de positieve impact van een performante openbare verlichting op haar uitstraling en sfeer, werkte de Stad in 2012 een lichtplan uit voor de volledige stad. Doel was daarbij om een duurzame, doeltreffende verlichting uit te bouwen die volledig strookt met de stedenbouwkundige voorschriften. Dit dossier laat u kennismaken met de verlichtingssystemen van Schréder die bijdroegen tot de uitwerking van dat lichtplan.

Hoe moeten monumenten verlicht worden

Aanlichten van hoogtepunten van monumentaal erfgoed, creëert sfeer, versterkt trots en identiteit van een dorp of stad. Het licht moet worden gestuurd om problemen met schittering voor voetgangers of automobilisten te voorkomen.

Hoe moeten voetgangersoversteekplaatsen verlicht worden

Een zebrapad moet worden verlicht zodat naderende bestuurders duidelijk een voetgangerskruising zien op de weg. Een zichtbaar contrast moet worden gemaakt terwijl het visueel comfort geeft aan automobilisten en voetgangers.

Autowegen op zonne-energie, een baanbrekend idee!

Wat als onze wegen niet meer alleen dienen om auto’s op te laten rijden? Wat als we ze nu ook eens gebruikten om energie te produceren? Dit is de uitdaging die de Franse groep Colas aangaat met het project Wattway. Het principe: fotovoltaïsche cellen in het wegdek integreren om elektriciteit op te wekken. Eén kilometer weg op zonne-energie zou genoeg energie kunnen voorzien voor de straatverlichting in een gemeente met 5.000 inwoners.

Openbare verlichting: Uitschakelen of slimme verlichting?

Vanaf de jaren zeventig hebben bepaalde autoriteiten met verschillende tussenpozen de openbare verlichting uitgeschakeld om energie te besparen, met gevaar voor de veiligheid.

Verlichting en mobiliteit

Het mobiliteitsvraagstuk in steden oplossen is één van de belangrijkste uitdagingen van deze eeuw. Kwaliteitsverlichting speelt een belangrijke rol bij de verbetering van visueel comfort, beperking lichtvervuiling en creatie van sfeerverlichting.

Parijs

Parijs, de oorspronkelijke lichtstad, blijft de weg leiden door zijn straten en vele monumenten met de laatste technologie te verlichten en rekening te houden met ecologische belangen.

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com