Disclaimer

Disclaimer

Uitrusting Schréder nv - BE0419-986-937 - RPR Antwerpen

Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met de volgende voorwaarden:

Niettegenstaande er voorzorgen zijn genomen om de nauwkeurigheid van de informatie op de Schréder Group website te verzekeren, is deze informatie op de site niet voorzien van enige verklaring of garantie en zal Schréder, zijn leden of filialen, in geen enkel geval verantwoordelijk zijn voor het gebruik van beschikbare informatie, tenzij het specifiek anders wordt meegedeeld.

Schréder garandeert niet dat de website of de servers van de website vrij zijn van eventuele virussen of andere schadelijke elementen.

Schréder behoudt het recht om de informatie op de website om het even wanneer te veranderen en/of te updaten zonder kennisgeving.

De website voorziet links naar andere websites, die niet onder de bevoegdheid van Schréder  vallen. Schréder is in geen enkel geval verantwoordelijk voor de inhoud van deze andere websites. Schréder voorziet deze links enkel en alleen gemakshalve. Het inbrengen van om het even welke link naar om het even welke website duidt niet op een goedkeuring, van de inhoud van zulke websites, door Schréder.

De informatie op de website mag enkel gebruikt, gekopieerd of verdeeld worden in zijn oorspronkelijke vorm voor persoonlijke doeleinden en voorzien van een Schréder copyright bericht. Dit recht geldt niet voor de software, tenzij met toestemming.

De website voorziet toegang tot de productencatalogi van Schréder; deze kunnen referenties en verwijzingen bevatten van een specifiek Schréder-product of dienst; welke niet beschikbaar is in een bepaald land. Om het even welke referentie, duidt niet op het feit dat Schréder de intentie heeft om deze producten of diensten in om het even welk land te verkopen.

Copyright van de websites en zijn inhoud ervan blijft eigendom van Schréder en zijn licentiegevers. All rights reserved.

Pagina afdrukken

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com