Polska - Polish Zmiana

SCHRÉDER partnerem Instytutu Inteligentne Miasto

SCHRÉDER partnerem Instytutu Inteligentne Miasto

12/12/2016, Aktualności lokalneFirma Schréder, która jest światowym liderem oświetlenia zewnętrznego, stała się partnerem działającej non-profit organizacji do spraw rozwoju inteligentnych miast. Instytucja ta zajmuje się wspieraniem badań, innowacji, nauczania, przedsiębiorczości, które to działania mają w przyszłości doprowadzić do wzrostu komfortu mieszkańców miast.

Obecnie w miastach mieszka około 50% obywateli świata. Przewiduje się, że ta liczba będzie ciągle się powiększać. Do roku 2050 osiągnie najprawdopodobniej 70% całej społeczności świata. Ten wzrost wiąże się z koniecznością zapewnienia odpowiedniej infrastruktury i usług. Współpraca przemysłu, obywateli i władz miejskich może doprowadzić do rozwoju inteligentnej technologii. Zwolennikiem tego procesu jest firma Schréder, która chcąc realizować swoje priorytety stała się partnerem Instytutu Inteligentne Miasto.

Instytut Inteligentne Miasto został założony w 2015 roku w Liege, w Belgii i na dzień dzisiejszy posiada około 400 partnerów, takich jak: rządy krajów, rady miast, ośrodki badawcze, uniwersytety, firmy prywatne i publiczne działające na terenie Belgii. Obsługuje on także 22 projekty biznesowe.

Schréder dzięki wspieraniu inicjatyw badawczych, innowacyjności, nauki, doskonalenia, dąży do produkcji opraw najwyższej jakości. Stale współpracuje z władzami miast, w celu stworzenia środowiska komfortowego i bezpiecznego.

W tym roku uruchomiona nowa platforma Owlet loT jest to zaawansowany i łatwy w obsłudze system zdalnego zarządzania dla opraw. Umożliwia on wejście miastom w erę nowoczesności.

Nicolas Keutgen, Dyrektor ds. Innowacji, wyjaśnia: “Schréder jest firmą w pełni zaangażowaną w rozwój miast za pomocą nowoczesnych technologii. Głównym celem naszej organizacji jest poprawa warunków środowiskowych i jakości życia mieszkańców. Uważamy, że tylko współpraca firm, uniwersytetów, ośrodków badawczych może przyczynić się do sukcesu w tym obszarze, dlatego Schréder przystąpił do Instytutu Inteligentne Miasto.”

Drukuj stronę

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com