Privacy Policy

Privacy Policy

Uitrusting Schréder nv - BE0419-986-937 - RPR Antwerpen

Clausule voor de bescherming van het privé leven

Schréder respecteert en beschermt het privé leven van zijn gebruikers. De gegevens die tijdens het proces worden opgevraagd zullen enkel gebruikt worden voor de dienstverlening van Schréder.

Schréder is volledig conform aan de Belgische wet van 8 december 1992, de aanpassing van 11 december 1998 en de Europese richtlijnen van 24 oktober 1995, aangaande de bescherming van privé personen bij het verwerken van persoonlijke gegevens.

Overeenkomstig de huidige wetgeving moet de persoon of het bedrijf die de gegevens verzamelt de toestemming hebben van de persoon waarvan de gegevens werden opgevraagd. Deze persoonlijke gegevens moeten relevant, volledig en juist zijn en voor duidelijke, uitdrukkelijke en geldige redenen worden aangewend.

Schréder verbindt zich ertoe deze persoonlijke gegevens onder geen enkele voorwaarde aan derden te verkopen of bekend te maken zonder de toestemming van de betreffende persoon. De persoon, waarvan de gegevens werden opgevraagd, heeft steeds toegang tot zijn gegevens en het recht deze aan te passen. Voor verdere informatie kan u steeds een bericht sturen naar volgend adres : info-bornem@schreder.be

Trackingsysteem
Deze website gebruikt “cookies”, kleine steekkaarten die informatie bevatten afkomstig van de harde schijf van de gebruiker. Zij stellen u in staat gepersonaliseerde webpagina’s te gebruiken. Uw cookies bevatten geen persoonlijke informatie. De meeste web browsers zijn automatisch geconfigureerd om deze cookies te aanvaarden. U kan steeds de uwe configureren zodat hij ze aanvaardt. Wij kunnen eveneens gebruik maken van de bekomen informatie om u in te lichten over veranderingen, speciale prijsoffertes of evenementen die voor u van belang kunnen zijn. Schréder geeft u steeds de mogelijkheid er zelf voor te kiezen of u deze informatie al dan niet wenst te ontvangen.

Hoe beschermt Schréder uw persoonlijke informatie?
Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.

Delen wij uw informatie mee aan anderen?
Schréder geeft geen vertrouwelijke informatie door aan derden buiten het bedrijf Schréder en zijn filialen. Alle bekomen informatie blijft het bezit van Schréder.

Mag u uw gegevens veranderen of aanpassen?
Schréder geeft u de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens aan te passen door op de “Contact” button te klikken.

Uw goedkeuring

Door de website van Schréder te gebruiken aanvaardt u de clausule op de bescherming van het privé leven, en geeft u de toestemming voor het gebruik van persoonlijke gegevens door Schréder zoals hierboven beschreven.

Uw vragen en opmerkingen
U kan steeds met uw vragen en opmerkingen bij ons terecht op volgend adres : info-bornem@schreder.be

Deze clausule is onderhevig aan veranderingen zonder voorafgaande verwittiging.

Pagina afdrukken

Your browser is currently not supported

Don't worry, there is an easy fix. All you have to do is click the link below and follow the instructions.

outdatedbrowser.com